петък, 25 март 2016 г.

Още една отличена хайга

140th WHA Contest