хайку - опити, грешки и признания

Хайку е поетичната форма, която за мен е най-доброто предизвикателство. Въпреки че на пръв погледа това са само три реда и не е голяма философия да бъдат написани - някои пишещи дори демонстративно изливат тези три реда, включително пояснявайки, че само "изтрещял" може да го прави, на страници, където запознатите само проявяват нужното разбиране, - работата е далеч по-сериозна и изисква както задълбочени познания, така и задълбочено самоопознаване. Ако не за друго, то поне защото във виртуалната ера, която предоставя неограничени възможности за изява на АЗ-а във всичките му не до там лицеприятни трансформации, вече се задушаваме от много думи, които казват толкова малко. Хайку е "обратната страна на Луната" - онази невидима област, в която много малко на брой думи казват много повече от един разказ.

Когато започнах да пиша хайку, аз робувах (буквално) на съотношението 5-7-5, без дори да си направя труда да прочета, че става дума за японските звукови единици (они), а не за български или английски срички.

През 2009 г. в брой 6 на списание NotaBene, посветен на  конференцията „Език и съзнание в хайку" бе публикувано моето участие:
Темната дупка
грижовно ни приюти.
Стана ми светло.

Три години по-късно спечелих първа награда в раздел "Чуждестранни" на международен конкурс, организиран от Columbia River Reader през 2012 г., със същото изискване и гордо влязох във фейсбук групата "БГ Хайку". И, о, чудо - намери се някой, който да ми натрие носа, че моят премръзнал врабец съвсем не е хайку. Чудото продължи да твори, защото този някой не беше, който и да е, а самата Мая Любенова - за запознатите с хайку, това име би трябвало да говори достатъчно. Пред мен имаше две възможности - едната, типично по български, да ѝ тегля една (добавете каквото искате след това една, все няма да отива най-малкото - на пола ми), а другата, да я последвам по утъпканите пътеки. За щастие, преодолях нарцистичната си природа и избрах втората. И до днес, съм благодарна за всеки неин коментар, който е градивен и помага безвъзмездно на всеки, успял да надвие егото си. Междувременно, Мая и екип от специалисти - Ваня Стефанова, Радост Ангелова и Владислав Христов - преведоха уроците на Джейн Райкхълд и ги поднесоха наготово на желаещите да учат.
Първото упражнение, което направих беше да трансформирам моя врабец, донесъл ми толкова радост - и от наградата, и от факта, че благодарение на него продължих да уча. 
премръзнал врабец
диша в топлата ми длан
триумф на живот

(превод, напаснат спрямо изискването им за 5-7-5). На английски изглеждаше така:

a frozen sparrow
is breathing in my warm palm
the triumph of life


Ето ги и трансформациите

вариант 1:
врабец
диша в дланта ми
триумф

вариант 2
зима
врабец диша
в дланта ми

вариант 3
зима
врабец диша
в длан

Правех редакции и сърцето ми се свиваше - все повече се налагаше асоциацията с гарваните от Кулата на Лондон, за които се грижат по 24 часа, хранят ги по два пъти на ден, но крилете им са подрязани. Щеше ли този врабец да полети отново? А моето въображение? Но за какво въображение става дума? Хайку е снимка на момента. Виждате нещо, спуска Ви се хайку и от Вас зависи само да го запишете. Нищо свръхестествено - само отразявате това, което се случва. И защо така се бях вкопчила в този врабец? Ще Ви кажа - защото не бях (а и още работя по това) преодоляла собственото си его. Вместо да страдам и да чупя стойки, подобно на някои наши поетеси, предпочетох да продължа с уроците. Две години по-късно, през февруари, 2014 г. Дмитри Смирнов избра точно този врабец, за да ме представи в “Wikilivres.ru” , а Милан Димитриевич за двуезичната антология на български автори "Пред звездната врата".

Другото, което ми се стори кощунство, беше да работя върху хайку на някой класик. Коя съм аз, че да посегна на шедьоври? (а, най-после, добър въпрос!) И все пак, Джейн съветва да поработим и върху това. Правих какви ли не опити. Ето и един от тях:
по хайку на Кьоши в превод на Братислав Иванов:
Късна есен –
пиесата свършва
маските падат...
- суха шума
в краката ми
падат маски

- късна есен
нов сезон
в театъра

- в полунощ
пиесата свършва
убиецът с маска 

Другите ми, макар и задочни учители, бяха Братислав Иванов и Петър Чухов. Братислав Иванов е човекът, който откликна на молбата ми за интервю с него още докато работех доброволно за едно електронно списнание, съсипано от егото на собственика му. Въпреки това, срещата с този многознаещ преводач, който разговаря с мен като с приятел, както и предговорите му към поредиците на издателство "Изток-Запад", посветени на източните форми на поезия, ми дадоха толкова много насоки, а единственото, което платих беше цената на книгата. На края, но не на последно място - групата "Шошин" (затворена група е, няма как да видите публикуваното там, ако не сте неин член), в която всеки пожелал да се научи, започва с гореспоменатите уроци. 

В случай, че искате по-кратки указания, можете да прочетете и преведените от мен правила на Джеймс Уилям Хекет, публиквани в "Литературен свят". 

Хайку постижения:2012

a violinist
in the warm subway
Vivaldi’s winter

цигулар
в топлия подлез
„Зима“ на Вивалди
_World Haiku Review

ранно утро
на балкона мъж
простира пелени

early morning
on the balcony a man
hangs diapers up

kora reggel
a balkonon egi férfi
pelenkát tereget
(translated in Hungarian by Szondi György)
_Различна Тишина/ „Más-más csönd

просякиня
в праха на пазара
очи на кралица

a beggar
in the market dust
queen’s eyes

koldusasszony
a piac porában
királynő szem
(translated in Hungarian by Szondi György)
_Различна Тишина/ „Más-más csönd


2013

full moon
gazing at the last drops
of my coffee

пълнолуние
взирам се в последните капки
от кафето ми
_HAIKU BANDIT SOCIETY/Editor’s Choice

cicadas
in the sky a new
shade of blue

цикади
в небето нов
нюанс синьо
_Kernelsonline

thirst
a watermelon taste
on your lips

жажда
вкус на диня
по устните ти
_WORLDHAIKU REVIEW/summer/Haiku of Merit

new moon
the baby is cutting teeth
into her dream

новолуние
бебето впива зъбки
в съня й
_Under the Basho

a workday
someone had stepped
on a butterfly

работен ден
някой беше настъпил
пеперуда
_Diogen Pro culture Magazine for Haiku/2nd place for senryū

afterglow
an invitation to dinner
with candles

заря
покана за вечеря
на свещи
_Diogen Pro culture Magazine for Haiku/editor’s choice

frost
a tramp finds
Christmas bell


скреж
клошар намира

коледно звънче
_December First National Contest of Bulgarian Haiku Unity/Third Place

2014

hot tea
your pair of gloves
on my scarf

горещ  чай
твоят чифт ръкавици
върху шала ми
_WORLDHAIKU REVIEW/January

rain
the yellow smell
of quinces

дъжд
жълтият аромат
на дюли
_The Heronsnest/Editor’s Choice and Under the Basho/Personal Best

chrysanthemums
the most beautiful flowers
in the coffin

хризантеми
най-красивите цветя
в ковчега
_2014 Fourth VladimirDevide Haiku Award Grand Prize/Commended

rainy day
an aroma of chestnuts
in the wind

дъждовен ден
аромат на кестени
във вятъра
_United Haiku and Tanka Society/May issue

пътуване
преди тунела дъжд
след него дъга

traveling
before the tunnel rain
after it a rainbow
_7th National Haiku Contest, Bulgaria/Honorable Mention

ruined temple
 a bowl of rice
 at the door-sill

разрушен храм
купичка ориз
на прага
_6th Yamadera Basho Memorial Museum English Haiku Contest

a mute crow
 it is early for the autumn
 it is late for Basho

ням гарван
рано е за есента
късно е за Башо
_6th Yamadera Basho Memorial Museum English Haiku Contest

accordion
on the underground platform
a blind musician

акордеон
на перона на метрото
сляп музикант
_Under the Basho, Modern Haiku

hailstorm
bang bang bang
a heavy gun

градушка
бум бум бум
барабанен изстрел
_WORLD HAIKU REVIEW,summer/ ZATSUEI (HAIKU OF MERIT)

first date
white blossoms all over
her black hair
_International Sakura Award

a  snowy night
even the raven’s voice
fades away

снежна нощ
дори гласът на гарвана
заглъхва

noapte cu zăpadă –
chiar şi vocea corbului
dispare
 translated from English into Romanian by Cristina OPREA
_Sharpening the Green Pencil,2014

a snowy morn
stepping in the footprints
of a dog

снежно утро
стъпвам в следите
на куче

zori cu zăpadă
păşind pe urmele
unui câine
_ translated from English into Romanian by Cristina OPREA
_Sharpening the Green Pencil,2014

Christmas
my daughter decorates
someone else’s tree


Коледа
дъщеря ми украсява


чужда елха
_December First National Contest of Bulgarian Haiku Unity/First Place

2015

имейли
неговите инициали
огледални на моите

emails
his initials
a mirror image of mine

имэйлы
зеркальное оражение моих
его инициалы
_„Ёршик“, бр. 8

winter morn
even the jays
keep silent

зимно утро
дори и сойките
мълчат
_WORLD HAIKU REVIEW/January/Honorable Mention

grey clouds
everyone around me
under the weather

сиви облаци
на всички около мен
са им потънали гемиите
_Frogpond 38:1

november sun
i remember all the lies
he told me

ноемврийско слънце
спомням си всички лъжи
които той ми каза
_Modern Haiku 46:1

слънчево утро
няколко светулки
от скреж

sunny morn
some fireflies
of frost


diminea ă оnsorită
cвteva licuricii
de ger
_the Green Pencil

среща на сляпо
ученичката вижда
учителя си

blind date
a schoolgirl sees
her teacher

свиданье вслепую
школьница видит
своего учителя
_ „Ёршик“, бр. 9

семейно събиране
нещо засяда в гърлото
на бутилката

family gathering
something is stuck in the neck
of the bottle
_8th National Haiku Contest/Bulgaria

deserted town
at the end of a dirt road
a rainbow

пуст град
в края на черен път
дъга
_3rdJapan-Russia Haiku Contest/Haiku Special

a lost road
my footprints covered
in snow

загубен път
стъпките ми покрити
със сняг
_United Haiku and Tanka Society/May

red poppies
the Tower of London
less grey

червени макове
Кулата на Лондон
по-малко сива
_WORLD HAIKU REVIEW, June/

паспорт утерян —
тающая тень
человека

загубен паспорт -
избледняваща сянка
на мъж

lost passport
a fading shadow
of a man
_„Ёршик“, бр. 10

nailed dormer
the black drapes                                PRINT  edition             
move silently

закована капандура
черните завеси
се помръдват тихо
_Scifikuest
dark hall
the dusty piano keys                      PRINT edition
play the death march

тъмна зала
прашните клавиши на пианото
свирят траурния марш
 _Scifikuest

night-walker -
a black cat crosses                         ONLINE version
her path

сомнабул –
черна котка ѝ пресича
пътя
_Scifikuest

2016

hide and seek
a bee hidden
in a snowdrop

криеница
пчела скрита
в кокиче
_Golden Triangle DC/in front of the White House

безлунна нощ
аромат на сакура
ми показва пътя

a moonless night
the scent of sakura
shows me the way
_Hanami South Park Sofia/prize given by His Excellency Takashi Koudzumi

 a dry branch     
reflections of clouds  
in a crow’s eye

сух клон
отражения на облаци
в око на гарван
_8th Yamadera Basho Memorial Museum/4th place

lightnings at night   
whose is that shadow
on the wall?

светкавица през нощта
чия е тази сянка
на стената?
_8th Yamadera Basho Memorial Museum/4th place

autumnal equinox
the homeless child finds
a golden coin

есенно равноденствие
бездомното дете намира
златна монета
_ Haiku for Change - 100 Thousand poets for change
.
cold wind
my old coat warms up
a refugee

студен вятър
старото ми палто затопля
бежанка
_Haiku for Change - 100 Thousand poets for change

the Vitosha moraines
how high can we get
hand in hand?

морените на Витоша
колко високо можем да стигнем
ръка за ръка?
_5th Japan-Russia Haiku Contest

летняя олимпиада
соревнование по вольной борьбе
за телевизор

лятна олимпиада
борба свободен стил
за телевизора

summer Olympics
free style wrestling
for the TV-set
__„Ёршик“, бр. 11

лятно училище
по една научена чужда дума
за всяко гмуркане
.
summer school
one learnt foreign word
for each dive
_The Haiku Foundation/ Dec., 7th

край на празниците
в двора на приемното семейство
снежен ангел

the feasts’ end
in the foster family’s yard
a snow angel
__December Fourth National Contest of Bulgarian Haiku Unity/Second Place

spring night
a bowl of clam soup
warms my palms

пролетна нощ
купичка мидена супа
топли дланите ми
_Cattails/winter

moonless night
the prostitute invites him
to dancе

безлунна нощ
проститутката го кани
на танц
_Cattails/winter
.
high heels
the street musician
forgets the lyrics

високи токчета
уличният музикант
забравя текста
_Cattails/winter


a minute of silence
two trembling carnations
in wrinkled hands

минута мълчание
два треперещи карамфила
в сбръчкани ръце
_Free Hugs to Strangers/“Прегръдка за непознати“

bamboo blinds
no need to call
the window cleaner

бамбукови щори
няма нужда от обаждане
на мияча на прозорци
_Free Hugs to Strangers/“Прегръдка за непознати“

sunny morning
the silence before
we take a sip of tea

слънчева утрин
тишината преди
да отпием глътка чай
_Free Hugs to Strangers/“Прегръдка за непознати“

evening
an artist on Solunska Street
draws the scent of lilies

вечер
художник рисува на Солунска
аромат на лилии
_Free Hugs to Strangers/“Прегръдка за непознати“

haiku walk
one eye on the notebook
the other one on McDonalds

хайку разходка
едното око в тефтера
другото в McDonalds
_Free Hugs to Strangers/“Прегръдка за непознати“

Metropolitan
why do the men I like
like the same men?

метрополитен
защо мъжете които харесвам
харесват същите мъже?
_Free Hugs to Strangers/“Прегръдка за непознати“

Christian temple
Japanese tourists buy
a crucifix

християнски храм
японски туристи си купуват
разпятие

_Free Hugs to Strangers/“Прегръдка за непознати“


2017

_forget-me-not
who is the man behind me
in the photo?

незабравка
кой е мъжът зад мен
на снимката?
_Failed Haiku/issue 13

_new hairstyle
my ex tries to remember
who I am

нова прическа
бившият ми се опитва да си спомни
коя съм
_Failed Haiku/issue 13

_meditation
how would Basho
describe this?

медитация
как Башо би
описал това?
_Failed Haiku/issue 13

red path
to the train exit
... a girl with roses

червена пътека
до изхода на мотрисата
... момиче с рози
_Failed Haiku/issue 17

salty whiff
my reflection
in a bottle of ouzo

солен полъх
отражението ми
в бутилка узо
_Failed Haiku/issue 21
.
hot day
the long long
sand beaches

горещ ден
дългите дълги
пясъчни плажове
_Failed Haiku/issue 21

dead star...
and yet its light
above us

мъртва звезда ...
и все пак светлината ѝ
над нас
_Failed Haiku/issue 24

lunch break
a trio of buskers can't
split the tip

обедна почивка
трио улични музиканти не може
да раздели бакшиша
_Failed Haiku/issue 24

hiking
the dog chases
falling leaves

туризъм
кучето гони
падащи листа
_World Haiku Review/ January, 2017/Neo Classical Haiku

the tree of life
the stage is ready
for a new play

дървото на живота
сцената е готова
за нова пиеса

_World Haiku Review/ January, 2017/Vanguard Haiku

blooming lime tree
for the very first time
my dog sees a bee

цъфнала липа
за първи път
кучето ми вижда пчела
_World Haiku Review_summer 2017/Neo Classical Haiku

broken vase
… pieces of hearts
on the floor

счупена ваза
...парченца от сърца
на пода
_Haiku Universe - Valentine's Day Haiku

spring rain
the bent heads
of daffodils

пролетен дъжд
наведените глави
на нарцисите
_Haiku Universe - Daily Haiku (April, 4th)

reunion
the trees around us
made of paper

събиране
дърветата около нас
направени от хартия
_EarthRise Rolling Collaboration
a bee and I
on both sides of my window
the same rhythm

пчела и аз
от двете страни на прозореца ми
един и същи ритъм
_EarthRise Rolling Collaboration

excitement
in the schoolyard
new saplings 

вълнение
в училищния двор
нови фиданки
_My Haiku Pond - 2nd Annual Haiku for Change Event 2017

uniform button
my Granny remembers where
the Unicum is

копече от униформа
баба си спомня къде
е горчивката

nasture di uniforma
bunica își aduce aminte unde-i
lichiorul amar
_ Sharpening the Green Pencil

a beggar
her boots the same
as mine

просякиня
ботушите ѝ същите
като моите
 _Moongarlic, issue 8

spring equinox
my mother's shadow and mine
the same size

equinozio di primavera
l'ombra di mia madre e mia
della stessa misura
(translated by Lucia Fontana)

пролетно равноденствие
сянката на майка ми и моята
с един размер
_Incense Dreams - issue 1

road to home
among long shadows
I find mine

strada di casa
tra lunghe ombre
trovo la mia
(translated by Lucia Fontana)

път към дома
сред дълги сенки
откривам своята
_Incense Dreams - issue 1.3

tent camp
… the only light
of the fireflies

tenda da campo
… la sola luce
delle lucciole
(translated by Lucia Fontana)

палатков лагер
... единствената светлина
на светулките
_Incense Dreams - issue 1.3

the other one…
behind my blinds
a man’s shadow

l’altro…
dietro le mie persiane
l’ombra di un omo
(translated by Lucia Fontana)

другият...
зад моите щори
сянка на мъж
_Incense Dreams - issue 1.3

double rainbow    
on Buson’s reproductions    
 a child’s handprints

двойна дъга
върху репродукция на Бусон
отпечатък от детски ръце
_ 9th Yamadera Basho Memorial Museum English Haiku Contest

rainy days   
 the bare branches
of sakura

дъждовни дни
голите клони
на сакура
_ 9th Yamadera Basho Memorial Museum English Haiku Contest

long day
the different colors
of the horizon

дълъг ден
различни цветове
на хоризонта
_Creatrix, issue 39

tir-truck
in the driver's cabin
child's toys

ТИР
в кабината на шофьора
детски играчки
_Creatrix, issue 39

blind alley
wild lilac hides
demolishing facades

задънена улица
див люляк скрива
рушащи се фасади
_Nourish, issue 1

strong wind
how heavy you are
little chestnuts!
                      
силен вятър
колко сте тежки
малки кестенчета!
_Autumn Poetry Saloon/2017
.
sunbeams
between the fir tree branches
a snowy mount

слънчеви лъчи
между клоните на елата
заснежен връх
_Autumn Poetry Saloon/2017
.
warm afternoon
among the fallen leaves
a golden ring

топъл следобед
сред опадалите листа
златен пръстен
_Autumn Poetry Saloon/2017


snow for Christmas
I tiptoe around
birds’ footprints

сняг за Коледа
стъпвам на пръсти
около птичи стъпки
__December Fifth National Contest of Bulgarian Haiku Unity/Second Place


2018


a heart-shaped cloud
my neighbor declaims poems
on the staircase

облак с форма на сърце
съседът ми рецитира стихове
на стълбището

_Valentine’s Day Haiku


windy
I warm my hands with a pack
of roasted chestnuts

ветровито
затоплям ръцете си с пакетче
печени кестени
_World Haiku Review, March 2018
Neo Classical

scent
on the Christmas branch
a new fir-cone

аромат
на коледното клонче
нова шишарка

mireasmă
pe creanga de Crăciun
un con proaspăt de brad
(translated in Romanian by Corneliu Traian Atanasiu)
_Sharpening the Green Pencil/2018

calm night
I can hear only a song
of the nightingale

спокойна нощ
мога да чуя само песен
от славея
 _TheEarthRiseRollingHaikuCollaboration

cut tree
where is
the birdhouse?

отрязано дърво
къде е
къщата за птици?
_TheEarthRiseRollingHaikuCollaboration


foggy
a little girl draws flowers
on the train window

мъгливо
момиченце рисува цветя
по прозореца на влака
_Haiku Windows: Window Seat

thunder
your storm window is down
mine is up

гръмотевица
твоята ролетна щора пусната
моята вдигната
_HaikuWindows: storm window

window shop
the coat on the stand
the same as mine

витрина
палтото на манекена същото
като моето

_HaikuWindows: window-shop