петък, 29 юни 2018 г.

Хайку от Пчелински минерални бани// Haiku from Pchelinski Bani (Pchelin Baths) *

перести облаци
вълните в басейна
от детски крачета

cirrus clouds
the waves in the swimming pool
from children’s feet
кафе на терасата
надничат главичките
на лястовичетата

coffee on the terrace
the peeping heads
of the swallows


в горещия басейн
над мен лястовички
и слаб дъждец

in the hot swimming pool
above me swallows
and soft rain

тиха нощ
сред уханието на липи
щурчета

silent night
among limes fragrance
crickets
  
мъгла
отвъд басейна
сини сенки

fog
beyond the swimming pool
blue shadows


ранно утро
нагазвам до колене
в поляна от билки

early morning
I wade knee-deep
in a meadow of herbs
облаци
стрелкат се в басейна
едри капки дъжд

clouds
swooping around
big raindrops

арт клас
за фон –
две гугутки

art class
for a background –
two collared doves

след дъжд...
клонът на кипарис натежал
от охлювче

after rain…
the cypress branch heavy
with a snail


на припек
бръмбар влачи
пеперуда

in the sunshine
a beetle drags
a butterflyСредна гора
още цъфтят
къпините

Sredna Gora Mountains
the blackberries
still bloom

непозната пътека
вървя все напред след
черно-бяла пеперуда

an unknown path
I go forward after
a black and white butterfly

вечеря
вместо десерт
хайку броеница

dinner
instead of dessert
a haiku sequence

*http://www.bulgariatravel.org/en/Article/Details/411/Pchelinski%20Bani%20%28Pchelin%20Baths%29 събота, 26 май 2018 г.

Colors/Цветове
#drawings #colors

сряда, 23 май 2018 г.

Haiku Windows: storm window


thunder
your storm window is down

mine is up

сряда, 16 май 2018 г.

Haiku Windows: Window Seat

 Haiku Windows: Window Seat

foggy
a little girl draws flowers
on the train window


мъгливо
момиченце рисува цветя
по прозореца на влака

неделя, 29 април 2018 г.

Джоб фест/пролет, 2018

Представянето ми на Джобен Фестивал - пролет 2018 в Събития в Ателие Пластелин - специално, юбилейно издание. Благодаря за гостоприемството и за снимките на екипа, както и за чудесня превод на Victor Olegovich Makarov! Да, фестът вече е международен и ако за филмовата презентация на проекта ми "Плаващи думи", която можете да видите по-долу, се бях погрижила, то симултанният превод е изцяло в ръцете на този талантлив бард.


четвъртък, 26 април 2018 г.

Year of the bird


calm night
I can hear only a song
of the nightingale
.
cut tree
where is
the birdhouse?

неделя, 22 април 2018 г.

неделя, 1 април 2018 г.

Sharpening the Green Pencil_2018scent
on the Christmas branch
a new fir-cone

аромат
на коледното клонче
нова шишарка

mireasmă
pe creanga de Crăciun
un con proaspăt de brad
(translated in Romanian by Corneliu Traian Atanasiu)


събота, 31 март 2018 г.

World Haiku Review


In the 10th, anniversary issue of World Haiku Review, my haiku in Neo Classical:

windy
I warm my hands with a pack
of roasted chestnuts

ветровито
затоплям ръцете си с пакетче
печени кестени

петък, 30 март 2018 г.

Whimsies/Капризи


March, 28th - bilingual rengay book "Whimsies" presentation in Classica Gallery-Museum. Authors: Dilyana Georgieva and Vessislava Savova. Translations: Vessislava Savova. Photos: Dilyana Georgieva. Editors: prof. David G. Lanoue and Iliyana Stoyanova. Cover: Peter Pavlov. Publishing House: BG-PRING.

Март, 28 - представяне на двуезичната книга с ренгей "Капризи" в галерия-музей "Класика". Автори: Диляна Георгиева и Весислава Савова. Преводи: Весислава Савова. Снимки: Диляна Георгиева. Редактори: проф. Дейвид Ланю и Илияна Стоянова. Корица: Петър Павлов. Издателство: БГ-ПРИНТ.

снимка: Ясен Михайлов