четвъртък, 17 януари 2019 г.

More Haiku in January


The Cicadas Cry

Naviar - music inspired by my haiku.

неделя, 6 януари 2019 г.

вторник, 1 януари 2019 г.

2018

Haiga, Haiku, Tanka, Haibun

silent night
Santa suit too small
for my husband

тиха нощ
костюмът на Дядо Коледа твърде малък
за съпруга ми


Japan, NHK Haiku Masters TV show, February 2018, week 1
one of the runners-up

           first work day
all the carols
forgotten

първи работен ден
всички коледни песни
забравени


Valentine’s Day Haiku (2 of 25)
(my haiku has been selected by Rick Rupert among over 250 submissions to Haikuniverse -  25 available 1-per hour slots for Valentine's Day)
a heart-shaped cloud
my neighbor declaims poems
on the staircase

облак с форма на сърце
съседът ми рецитира стихове
на стълбището


Per Diem for March 19th, 2018: Prints, Traces, Impression:
The 10th, anniversary issue of World Haiku Review

windy
I warm my hands with a pack
of roasted chestnuts

ветровито
затоплям ръцете си с пакетче
печени кестени
_Neo Classical 


10th Yamadera Basho Memorial Museum
第10回山寺芭蕉記念館英語俳句大会入選作品集 発行者:公益財団法人山形市文化振興事業団 山寺芭蕉記念館 館長 髙倉 正則 〒999-3301 山形市大字山寺字南院 4223
Publisher: 
Yamagata City Culture Foundation
Yamadera Basho Memorial Museum
Masanori Takakura, Director
4223 Nan-in Yamadera, Yamagata-shi, 999-3301 Japan

ohanami 
almost nobody notices 
the maple saplings

оханами 
почти никой не забелязва
кленовите фиданки

_Sharpening the Green Pencil/2018

scent
on the Christmas branch
a new fir-cone

аромат
на коледното клонче
нова шишарка

mireasmă
pe creanga de Crăciun
un con proaspăt de brad
(translated in Romanian by Corneliu Traian Atanasiu) _Incense Dreams – issue 2.1. Silence
full moon
over the sleeping village
a lost sheep’s bell
in the fog
snoring of the man
I loved

luna piena
sopra il villaggio che dorme
campana di una pecora persa
nella nebia
il russare dell’uomo
che amavo

пълнолуние
над заспалото село
загубено звънче на овца
в мъглата
хъркането на мъжа
когото обичах

Year of the bird
calm night
I can hear only a song
of the nightingale

спокойна нощ
мога да чуя само песен
от славея
.
cut tree
where is
the birdhouse?

отрязано дърво
къде е
къщата за птици?

foggy
a little girl draws flowers
on the train window

мъгливо
момиченце рисува цветя
по прозореца на влака

thunder
your storm window is down
mine is up

гръмотевица
твоята ролетна щора пусната
моята вдигната

HaikuWindows: window-shop
window shop
the coat on the stand
the same as mine

витрина
палтото на манекена 
същото като моетоhiking
the foothills of Vitosha*
full of blackberries
(*a mountain massif, on the outskirts of Sofia, the capital of Bulgaria)

туризъм
подножието на Витоша
пълно с къпини

mountain climbing
how warm the outstretched
palm is

планинско катерене
колко е топла протегнатата
длан


 green meadow
some leftovers
from one’s picnic

зелена поляна
останки
от нечий пикник

A Sense of Place: City Sidewalk - smell
rush hour
a smell of roasted chestnuts
changes my plans

час пик
аромат на печени кестени
променя плановете ми

A Sense of Place: City Sidewalk - touch
rush hour
a tramp’s hand
on my bag

час пик
ръката на скитник
върху чантата ми


. Cattails, October 2018

high heels
two steps forward one step back
at the first date

високи токчета
две напред една назад
на първата среща
.
old photos . . .
here’s the one
in which you still smile

стари снимки...
ето я тази
на която все още се усмихваш
***
Тhe three lingual (French, Italian and Bulgarian) anthology Climates. It is dedicated to Maya Lyubenova thanks to whom I am a part of it. I wish she was still alive to see it. That large-scale project was financed by “Kuprim Eletra” Ltd and “Lagarder Travel Retail Bulgaria” Ltd

Триезичната (френски, италиански и български) антология "Климати". Посветена е на Мая Любенова, благодарение на която съм част от нея. Иска ми се Мая да беше още жива да я види. Този мащабен проект беше финансиран от  "КУПРУМ ЕЛЕТРА" ЕООД и "ЛАГАРДЕР ТРАВЪЛ РИТЕЙЛ БЪЛГАРИЯ" ***

Bonsai Journal, issue 2


***
_Хайку Новине/бр. 33, г.25
ever westward
i use my shadow
as a guide

все на запад
използвам сянката си
като пътеводител

све ка западу –
користим своју сенку
као водичаЕдинадесети Есенен салон за поезия, 19 октомври 2018 г. ''Разходка по Графа - спомени и бъдеще''. The eleventh Autumn Saloon of Poetry, Oct., 19th
A Walk on Graf  - memories and future. (The Graf Ignatiev Street also called Grafa (meaning The Count)

ремонт на "Графа"
разминаваме се от двете страни
на огражденията

repairmant on the Grafa 
you and me on both sides
of the fences 


Столична библиотека
най-много хора
в "Алкохол"

Sofia City Library
most of the people
in the Alcohol 
(The Alcohol is a club to the library where many cultural events are hold)

Ден на будителите
библиотекарят дочита
"Дървото на вси светии"

Awakeners' Day
the librarian finishes reading
The Halloween Tree
(Awakeners' Day is celebrated on the 1st of November in Bulgaria)


A part of the jury for The 15th World Children's Haiku Contest 'Living Things' (in Bulgaria) - Jal Foundation, Japan
March, 28th - bilingual rengay book "Whimsies" presentation. Authors: Dilyana Georgieva and Vessislava Savova. Translations: Vessislava Savova. Photos: Dilyana Georgieva. Editors: prof. David G. Lanoue and Iliyana Stoyanova. Cover: Peter Pavlov. Publishing House: BG-PRING.
Март, 28 - представяне на двуезичната книга с ренгей "Капризи". Автори: Диляна Георгиева и Весислава Савова. Преводи: Весислава Савова. Снимки: Диляна Георгиева. Редактори: проф. Дейвид Ланю и Илияна Стоянова. Корица: Петър Павлов. Издателство: БГ-ПРИНТ.
And a review in Blithe Spirit, v. 28, by DJ. И ревю в Blithe Spirit , бр. 28, от DJ 

Хайбуни/Haibuns

_haibuns in Under the Basho (March, 2018)  :


_a haibun in Cattails (October 2018)

_ хайбуни в "Нова Асоциална поезия" (haibuns in New Associal Poetry, just the August issue - in English)

_хайбуни в "Литернет" (септември 2018)


Проза/Prose Второ място на конкурса "По пътя за Итака", обявен от Клуба на дейците на културата "Нов живец" - Атина. Благодарностите са за журито: Председател: Пламен Симеонов, актьор. Членове: Лили Качова – поетеса и Камелия Кондова – поетеса.

Second place in a contest held in Athens (in Bulgarian)


Участие в годишния алманах "Любослoв" в Чикаго с пет характерологични етюда (на български). My participation in the Lyuboslov almanac in Chicago (in Bulgarian)


A novelette  Kosta Sivov and I wrote was published in Tales for the Strix, i.2 - a Bulgarian magazine, dedicated to sci-fi, fantasy and horror literature.
Новелата "Приказки от блатото", която написахме заедно с Коста Сивов в бр. 2 на "Сказанията на Стрикса"
PUBLISHER (ИЗДАТЕЛ): „ИВИ ПЕТ“ 


 Част от сборника на Дамски писателски клуб "Фортуна" с три разказа. A part of the FORTUNA Ladies' Writing Club collection with three short stories.
PUBLISHER (ИЗДАТЕЛ): „ИВИ ПЕТ“
Преводи/Translations

An interview with me in Wombell Rainbow. You can read it here.

Short stories and novels by Philip Danchev.
Beyond Words. A project of  Plovdiv Haiku Club, Bulgarian Haiku Union and British Haiku Society. I am honored to be a part of the translators' team and to have three of my haiku published in it.

„Отвъд думите“. Проект на хайку клуб Пловдив, Българския хайку съюз и Британското хайку общество. За мен е чест да бъда част от преводаческия екип и три от моите хайку да бъдат публикувани в нея.


ArtArt-Relax Weekend, March, 17
Уикенд "Отпусни се с изкуство", 17.03.


 Представянето ми на Джобен Фестивал - пролет 2018 в "Ателие Пластелин“ - специално, юбилейно издание, с проекта "Плаващи думи". Вижте видеото:Арт-пътешествие/юни, 2018 г. 

Фотография/Photography 
понеделник, 31 декември 2018 г.

Haiku 2018/Хайку 2018 г.1. a heart-shaped cloud
my neighbor declaims poems
on the staircase

облак с форма на сърце
съседът ми рецитира стихове
на стълбището
_Valentine’s Day Haiku, 2018

2. windy
I warm my hands with a pack
of roasted chestnuts

ветровито
затоплям ръцете си с пакетче
печени кестени
_World Haiku Review, March 2018
Neo Classical

3. scent
on the Christmas branch
a new fir-cone

аромат
на коледното клонче
нова шишарка

mireasmă
pe creanga de Crăciun
un con proaspăt de brad
(translated in Romanian by Corneliu Traian Atanasiu)
_Sharpening the Green Pencil/2018

4. calm night
I can hear only a song
of the nightingale

спокойна нощ
мога да чуя само песен
от славея
TheEarthRiseRollingHaikuCollaboration, 2018
  
5. cut tree
where is
the birdhouse?

отрязано дърво
къде е
къщата за птици?
TheEarthRiseRollingHaikuCollaboration


6. foggy
a little girl draws flowers
on the train window

мъгливо
момиченце рисува цветя
по прозореца на влака
Haiku Windows: Window Seat

7. thunder
your storm window is down
mine is up

гръмотевица
твоята ролетна щора пусната
моята вдигната
_HaikuWindows: storm window

8. window shop
the coat on the stand
the same as mine

витрина
палтото на манекена същото
като моето
HaikuWindows: window-shop

9. hiking
the foothills of Vitosha*
full of blackberries
(*a mountain massif, on the outskirts of Sofia, the capital of Bulgaria)

туризъм
подножието на Витоша
пълно с къпини
_A Sense of Place: MOUNTAIN – taste

10. mountain climbing
how warm the outstretched
palm is

планинско катерене
колко е топла протегнатата
ръка
_A Sense of Place: MOUNTAIN - touch

11. green meadow
some leftovers
from one’s picnic

зелена поляна
останки
от нечий пикник
_A Sense of Place: Meadow/Field – taste

12. rush hour

a smell of roasted chestnuts

changes my plans


час пик

аромат на печени кестени

променя плановете ми
_ A Sense of Place: City Sidewalk – smell
  
13. rush hour
a tramp’s hand
on my bag

час пик
ръката на скитник
върху чантата ми
_ A Sense of Place: City Sidewalk – touch
  
14. ohanami
almost nobody notices
the maple saplings

оханами
почти никой не забелязва
кленовите фиданки
_10th Yamadera Basho Memorial Museum/2018

15. early morning
pinker than a sunset
the albizia

ранно утро
по-розова от залез
албицията
_Bonasai, i. 2/2018

16. cloudy
the days get
shorter

облачно
дните стават
по-къси
_Bonasai, i. 2/2018

17. ремонт на "Графа"
разминаваме се от двете страни
на огражденията

repairmant on the Grafa 
you and me on both sides
of the fences 
_Autumn Poetry Saloon/2018
  
18. Столична библиотека
най-много хора
в "Алкохол"

Sofia City Library
most of the people
in the Alcohol 
(The Alcohol is a club to the library where many cultural events are hold)
 _Autumn Poetry Saloon/2018

19. Ден на будителите
библиотекарят дочита
"Дървото на вси светии"

Awakeners' Day
the librarian finishes reading
The Halloween Tree
(Awakeners' Day is celebrated on the 1st of November in Bulgaria)
_Autumn Poetry Saloon/2018

20. смог
дъщеря ми пита
как да го оцвети

smog
my daughter asks
how to color it

brume
ma fille demande
comment la colorizer

smog
mia figlia chiede
come coloralo
_Climates (three-lingual haiku anthology – Bulgarian, French and Italian), 2018

21. от край до край
отсечени дървета
никой не чете

everywhere
cut trees
nobody reads

partout
des arbres abattus
personne ne lit

ovunque intorno
alberi abbattuti
nessuno legge
_Climates (three-lingual haiku anthology – Bulgarian, French and Italian), 2018

22. мъртви птици
езерото пълно
с киселинна вода

dead birds
the lake is full
of acid water

des oiseaux morts
le lac plein
d’eau acide

uccelli morti
ill ago pieno
di acqua acida
 _Climates (three-lingual haiku anthology – Bulgarian, French and Italian), 2018

23. червен дъжд
никой не вярва
в митове

red rain
nobody believes
in myths

une pluie rouge
personne ne croit plus
aux mythes

pioggia rossa
nessuno crede più
nei miti
_Climates (three-lingual haiku anthology – Bulgarian, French and Italian), 2018

24. горски пожар
уеднаквават се
ден и нощ

forest fire
day and night
are equal

feu de forêt
jour e nuit
se confondent

incendio nella foresta
giorno e note
si confondono
_Climates (three-lingual haiku anthology – Bulgarian, French and Italian), 2018

25.  Japanese dance
the crane on the fan
ready to fly

японски танц
жеравът на ветрилото
готов да полети
_Beyond Words/“Отвъд думите“ (bilingual anthology – Bulgarian and English), 2018

26. cold wind
my old coat warms up
a refugee

студен вятър
старото ми палто затопля
бежанка
_Haiku for Change, 2016 and Beyond Words/“Отвъд думите“ (bilingual anthology – Bulgarian and English), 2018

27. last compartment
rails and clouds
in a race

последен вагон
надбягват се
релси и облаци
_Beyond Words/“Отвъд думите“ (bilingual anthology – Bulgarian and English), 2018

28. 
ever westward
i use my shadow
as a guide

все на запад
използвам сянката си
като пътеводител

све ка западу –
користим своју сенку
као водича
_Хайку Новине/бр. 33, г.25