понеделник, 5 септември 2016 г.

European Haiku Society

През юни, т.г. European Haiku society избраха мое хайку към рисунка на Utagawa Kuniyoshi, Horikawa Tea (1844)

sip of tea
a stranger's reflection
in my spoon

глътка чай
отражение на непознат
в лъжичката ми