неделя, 21 август 2011 г.

Арт фест "Изкуството - мисия възможна"

Ина Крейн, Катанеца и аз - видни културтрегери (да се чете - не пропускаме нищо свързано с културата, въпреки че покойният Радой Ралин е казал всичко за нея) :)