петък, 25 ноември 2011 г.

Благодарности

  Благодаря на всички вас, които направихте възможно това "Приятели" да се превърне в книга. Тя е плод на труда ни - Габриела Цанева (редактор), Йордан Янков (корица и техническо оформление), Вихра Манова (издател) и мен (автор), - но без вашето доверие и подкрепа, би останала само красиво изработена, ала никому ненужна брошурка. Още веднъж, БЛАГОДАРЯ!