четвъртък, 21 юни 2012 г.

Представяне на "Пътуване" в София

Photo: Diana Petkova & Vesselka Hristova