четвъртък, 22 януари 2015 г.

Отличие в януарския брой на "World Haiku Review"

Мое хайку, отличено в секция "Neo Classical Haiku"
winter morn
even the jays
keep silent