вторник, 4 април 2017 г.

Haikuniverse

My haiku at Haikuniverse

spring rain
the bent heads
of daffodils

пролетен дъжд
наведените глави 
на нарцисите 

Няма коментари:

Публикуване на коментар