понеделник, 2 април 2012 г.

Ден в синьо//A Day in Blue


  • Днес съм облечена в синьо. Не ви го казвам като обикновена женска суета. Днес е Световния ден за информираност за аутизма. . Специални хора, които са част от този свят на нeнужни думи. Моля ви, приятели, облечете и вие нещо синьо и помълчете. За да ги видим. За да усетим колко красив правят те света. Без претенции.
  • Today I am wearing blue. I do not tell you this because of some woman's vanity. Today it is World Autism Awareness Day Special people who are a part of this world of unneeded words. Please, friends, wear something blue you too and let's stay quiet. To be able to see them. To feel how wonderful they make the world. Without any claims.

Няма коментари:

Публикуване на коментар