събота, 5 юли 2014 г.

Литературен вестник, бр. 25

След като Едвин Сугарев ме покани за участие в този брой на "Литературен вестник", посветен на хайку, пет от общо изпратените пет мои тристишия са публикувани на стр. 11. Приятно ми е да видя името си (тъй като цялото е девет букви, по-дълго от едно хайку, то съм публикувана като Веси Савова) до тези на признати наши хайджини.