петък, 4 юли 2014 г.

Когато преводачите не са забравени

Съвместната ни работа с Божидар Пангелов не остана само в книгата "Перо от Фуджияма", която приехме като неин достоен завършек. Преди броени минути той ме зарадва и с тази новина, отразена в "Рublic-republic" - „The Second Genesis“ – Антология на съвременната световна поезия – Индия‘ 2014. Фактът, че още един български поет - Мира Душкова и преводачът ѝ Петър Кадийски също са включени в антологията, прави радостта ни двойна.
Поздравления!