неделя, 22 ноември 2015 г.

Три прости практики, за да напреднете в кариерата си на писател

от Джоан Дъмпси, BookBaby"


Да създадете писателска група от доверени приятели и автори е един от начините да си подсигурите морална подкрепа и обратна връзка – и може да бъде страхотен плюс за напредване в кариерата ви на писател. Всеки месец през изминалите десет години, аз изпълнявам ангажимента си към трима пишещи приятели. Нашата цел е проста – да се подкрепяме един друг, докато работим върху кариерите си на писатели.

Трите прости практики, на които се наслаждаваме, имат следните предимства:

Фокусирани цели
Оценен напредък
Запис на постигнатото
Подробна отчетност
Морална подкрепа
Споделени връзки и ресурси
Доверена обратна връзка
Стабилно приятелство

Създайте своя собствена група, усвоете (и/или приспособете) тези три практики и се наслаждавайте на тези предимства, докато напредвате в кариерата си на писател.

Практика № 1: Доживотен писателски договор

На всеки шест месеца ние създаваме „доживотен писателски договор”, в който маркираме целите си за следващите шест месеца. Когато шестте месеца изтекат, ние преглеждаме отново договора си, отпразнуваме успеха си и създаваме нов договор.

Нашият договор включва целите за всяка една от следните области:

Писане – проучване, чернова, писане, редактиране
Писателски бизнес – представяне на творбата, заявки до агенти, проследяване на заявките, кандидатстване за субсидии, работа в социалните мрежи и т.н.
Четене – установяване на определени читателски цели. Например, четене на трилъри за проучване на ритъма или прочит на роман от ..., за да ...
Подкрепа – кого ще подкрепяте
Лични – каквото и да е дейности, стига да ви направят щастливи и енергични – такива като: да планирате участие в литературни събития; да участвате в дейности, свързани със здравето; да прекарвате време с приятели и т.н.


Практика № 2: Месечна проверка

На първо число на всеки месец ние четиримата си разменяме „проверовъчни имейли”. Докладваме си един на друг за постигнатото в различните области от договора, молим другите за съвет, споделяме ценни източници и четем препоръки, поздравяваме се един друг за постигнатото, съчувстваме си, празнуваме и като цяло, се подкрепяме един друг по всички възможни начини.

Практика № 3: Размяна на творби

Когато и някой от нас да има нужда от читател на творбата си, ние винаги сме там един за друг. Няма нищо по-ценно от дългосрочен читател, който да е виждал съзряването на творбата ви с течение на времето.


Нямате своя група? Ето какво можете да направите:

Присъединете се към някоя вече съществуваща
Проверете дали в местната библиотека нямат списъци с такива групи
Посетете курс – лично или онлайн – и се свържете с други ваши колеги
Участвайте в писателска конференция

Намерете онлайн форуми, където можете да се свържете с други писатели

Няма коментари:

Публикуване на коментар