понеделник, 1 януари 2018 г.

2017

Хайга HaigaHaiku Masters - 03/2017 
потекъл нос
как да го обясня
на кучето миHaiku Masters - 08/2017
зазоряване
очите на нощния пазач пълни
с празнинаFailed Haiku, issue 13/January
изоставен двор
чии са тези стъпки
в калта
WHA, 149th 
първи януари
някои от старите решения
в новия списък
Failed Haiku, i. 14
задръстване
ръцете ни се докосват
на скоростния лост
WHA, 151st
птици в парка
съседът ми слуша
"Бохемска рапсодия"


неделно утро
малко момиченце казва
първата си молитва
-
църковни камбани
нощта става по-светла
от ръка на ръка
art - Gergana Yaninska, haiku - me
Хелоуин
кучето търси почерпки
в храстите


приказки за лека нощ
бездомно куче вие
по луната


154th WHA Contest
дъга
стара легенда
с нови герои
семеен портрет
избледняващата усмивка
на баща ми

Хайку, Танка, ХайбунHaiku, Tanka, Haibun
2017_

_forget-me-not
who is the man behind me
in the photo?

незабравка
кой е мъжът зад мен
на снимката?

_new hairstyle
my ex tries to remember
who I am

нова прическа
бившият ми се опитва да си спомни
коя съм

_meditation
how would Basho
describe this?

медитация
как Башо би
описал това?

First Bulgarian rengay in English - coauthor, Dilyana Georgieva. Първи български ренгей в съавторство с Диляна Георгиева.


red path
to the train exit
... a girl with roses

червена пътека
до изхода на мотрисата
... момиче с рози
salty whiff
my reflection
in a bottle of ouzo

солен полъх
отражението ми
в бутилка узо
.
hot day
the long long
sand beaches

горещ ден
дългите дълги
пясъчни плажове

dead star...
and yet its light
above us

мъртва звезда ...
и все пак светлината ѝ
над нас

lunch break
a trio of buskers can't
split the tip

обедна почивка
трио улични музиканти не може
да раздели бакшиша


hiking
the dog chases
falling leaves

туризъм
кучето гони
падащи листа
_Neo Classical Haiku

the tree of life 
the stage is ready
for a new play

дървото на живота
сцената е готова
за нова пиеса

_Vanguard Haiku


blooming lime tree
for the very first time
my dog sees a bee

цъфнала липа
за първи път
кучето ми вижда пчела
_Neo Classical Haiku
Rengay poems with Dilyana Georgieva in Bulgarian. Ренгей поеми с Диляна Георгиева на български

- Хайбуни в "Нова социална поезия"/бр. 3 
  хайку в "Нова социална поезия"/бр. 4
  хайку в "Нова асоциална поезия"/бр. 1
  хайбуни в "Нова Асоциална Поезия"/бр. 5

Haibun and haiku in Bulgarian

broken vase
… pieces of hearts
on the floor

счупена ваза
...парченца от сърца
на пода
spring rain
the bent heads
of daffodils

пролетен дъжд
наведените глави
на нарцисите

reunion
the trees around us
made of paper

събиране
дърветата около нас
направени от хартия
.
a bee and I
on both sides of my window
the same rhythm

пчела и аз
от двете страни на прозореца ми
един и същи ритъм
р. 17
excitement
in the schoolyard 
new saplings  

вълнение
в училищния двор
нови фиданки


Wild Voices (paperback) 

снежна нощ
дори гласът на гарвана
избледнява

Sharpening the Green Pencil
  

звездопад
делюсь пакетиком печенья
с бродячим псом

падащи звезди
деля пакетче бисквити
с бездомно куче

shooting stars
I share a pack of biscuits
with a stray dog

_ Cattails_April 2017 - Haiku in memoriam Maya Lybenova by Haiku group Shoshin. Хайку в памет на Мая Любенова от хайку група "Шошин".

a beggar
her boots the same
as mine

просякиня
ботушите ѝ същите
като моите


_Incense Dreams - issue 1, May 2017
p. 49

spring equinox
my mother's shadow and mine
the same size

equinozio di primavera
l'ombra di mia madre e mia
della stessa misura
(translated by Lucia Fontana)

пролетно равноденствие
сянката на майка ми и моята
с един размер

_Incense Dreams - issue 1.3, December 2017, p.49

път към дома
сред дългите сенки
намирам моята

палатков лагер
... единствената светлина
на светулките

другият ...
зад щорите ми
силует на мъжTanka  in Chinese translated by Chen-ou Liu on his blog NeverEnding Story
Танка на китайски, преведена от Чен-у Лиу в блога му "NeverEnding Story"
English Original

photos
of their grandchildren
over Skype
she tries to read the message
with her husband's glasses
Sonic Boom, 2, 2015

Български
снимки
на внуците им
по скайп
тя се опитва да прочете съобщението
с очилата на съпруга си

Chinese Translation (Traditional)

孫子的相片
顯示
在訊佳普上
戴著她丈夫的眼鏡
嘗試閱讀電子音

Chinese Translation (Simplified)

孙子的相
讯佳普
戴著她丈夫的眼

尝试阅读电子音


Scifaikuest/May 2017


double rainbow     
on Buson’s reproductions     
 a child’s handprints

двойна дъга
върху репродукция на Бусон
отпечатък от детски ръце

  rainy days    
 the bare branches
of sakura

дъждовни дни
голите клони
на сакура

long day
the different colors
of the horizon

дълъг ден
различни цветове
на хоризонта

tir-truck
in the driver's cabin
child's toys

ТИР
в шофьорската кабина

детски играчки


Nourish, issue 1

blind alley
wild lilac hides
demolishing facades

задънена улица
див люляк скрива
рушащи се фасади

Пети национален декемврийски конкурс за хайку и танка
Fifth National December Contest for Haiku and Tanka, Bulgaria


сняг за Коледа
стъпвам на пръсти
около птичи стъпки

snow for Christmas
I tiptoe around
birds’ footprints

*
мръсни улици
в ръцете на деца
коледни звезди
косата ми побелява
от първите снежинки

dirty streets
in children’s hands
Christmas stars
my hair gets white

with the first snowflakes

- част от годишника на българските писатели в САЩ и по света "Любослав"стр. 40-45. Наред с вече отличените хайку, които вече познавате, ето и едно ново. Останалите могат да се прочетат в книгата...
a part of Lyuboslav - the yearbook of Bulgarian writers in the USA and around the World, p. 40-45. Here is one of the new haiku of mine which was selected along with some of the rewarded ones you have already read. The rest can be read in the book...


и представяне в "България сега" - вестник на Сзъюза на Българските Писатели в САЩ и по света
and presentation in Bulgaria Now - a newspaper of UNION OF THE BULGARIAN WRITERS IN THE USA AND WORLDWIDEмои хайку, част от сръбско-българската антология "Пътека към звездите", преведени от Милан Димитриевич.
my haiku, a part of Serbian-Bulgarian anthology Path to the Stars, translated by Milan Dimitrievich 

- Част от журито на Третия международен хайку конкурс "Вишнев цвят", раздел "Международен", заедно с Александра Ивойлова, Антоанета Николова и Зорница Харизанова./- A part of the jury of the The Third International Haiku Contest „Cherry Blossom”, International Section along with Alexandra Ivoylova, Аntoaneta Nikolova,  Iliyana Stoyanova and Zornitza Harizanova.Втрои международен хайку форум и гинко (хайку разходка), завършили с четене на хайку.
Second International Haiku Forum and ginko (a haiku walk) that were closed with haiku reading.

in the photo: Dilyana Georgieva, Petar ChouhovStefan WolfschützDavid Lanoue, Kathleen Davis and me. : )


Други публикациивестник "Форум", брой 1-2/2017 г. 

 Вестник "Форум север", бр. 9/ 2017 г.


- кратка проза в "Нова асоциална поезия", бр. 3/2017 г.

- част от 27-ия риалити роман от библиотека "Български риалити романи" към радио "Христо Ботев", "Демоните на Магелановия облак" - моя е глава 9


Гостувах на: //Guest of: 

Guru Shots - where photos matter
-  "Олеговизъм" броени дни преди рождения ден на "Отвъд кориците"
- вестник "Форум-север"

- участие в пролетното, десето подред, издание на "Джобфест" в ателие "Пластелин" с оригами скулптури на вълшебни дървета. Филмова презентация на скулптурите в youtube.
- a part of the spring, tenth, edition of Pocket Fest in Plastelin with origami sculptures of magical trees.


-  32 СОУ
-  school #32

- участие в "Хартиена улица" като част от Нощта на музеите на 20.05. с БХС и приятели
- participation at Paper Street as a part of the Night of Museums on May, 20th with Bulgarian Haiku Union and friends
- 55 СУ: награждаване на учениците-победители в конкурса "Книжовността таз сила нова"
- school 55: rewarding the students who won the contest dedicated to the Bulgarian literacy for the 24th of May - Saints Cyril and Methodius (the two brothers who invented the Glagolitic and  Cyrillic Alphabet) Day
 Образователен комплекс "Стоян Сариев" в Пловдив

Работа


Освен преводи, редакции и уроци (включващи лятно училище), вече съм и част от екипа на галерия "Класика", което ме прави още по-щастлива - с една сбъдната мечта повече.

Спорт


Велошествие "Аз карам велосипед. Последвай ме!" (09.04.2017 г.)Велопоход "Заедно" в подкрепа на хора, диагностицирани с хемофилия (23.04.2017 г.)Велокарнавал "Заедно е весело" (16.09.2017 г.)Велошествие „Заедно с велосипед" (22.09.2017 г.) - част от ”Европейска седмица на мобилността”

Няма коментари:

Публикуване на коментар