вторник, 2 януари 2018 г.

Haiku Masters_week 1

Japan, NHK Haiku Masters TV show, week one of 2018 


silent night
Santa suit too small
for my husband

тиха нощ
костюмът на Дядо Коледа твърде малък
за съпруга ми