петък, 25 март 2011 г.

Готови ли сме да издаваме?


На 29 април в Колърейн, Масаджузетс, ще се проведе Конференция, на която група поети ще представят на трима издатели своите ръкописи. Организаторите анонсират целта на Конференцията по следния начин: „уникален и реалистичен метод за оценяване на ръкописи, за да насочим поетите към пътя на издаването”.

Това, което ме впечатли са критериите за участие в същата конференция. Може и да се окажат полезни, когато си задаваме въпроси от типа на този дали сме готови да публикуваме своята книга. А защо не и за някои наши издателства?

Преводът по-долу е със съкращения, дотолкова, доколкото иноформация за точното място и подробности около него не биха били от интерес за нас в България.

„Тази конференция точно за вас ли е?

ДА: Ако имате ръкопис с дължината на книга или поне една глава от нея и искате искрена обратна връзка от редактори и издатели в установени издателства за поезия.

ДА: Ако работите върху сборника си от месеци или години, участвали сте в състезания (или директно сте ги изпращали на пресата) без успех и усещате, че ви трябва обратна връзка и искрена оценка, която да ви помогне в процеса на повторно преглеждане. Вероятно вие не сте сигурни в организацията, нивото на компетентност, силата на повествованието (или дали въобще ви е нужна такава), силата на индивидуалните стихотворения, уводния и заключителния раздел и т.н. Да работите с лидери в семинарите, които също са и настоящи или бивши редактори и после да се консултирате с утвърдени редактори/издатели от издателства, специализирани в поезия, които са фокусирани върху вашата работа, ви дава възможност да установите правилната посока в това отношение във вашия ръкописен цикъл.

ДА: (препоръчително) Ако вече сте участвали в такава конференция и искате да потвърдите последващия ви преглед на ръкописите, преди отново да го предложите на издателства или ако имате нов ръкопис, който искате да представите за оценяване.

НЕ: Ако търсите семинар, който е фокусиран върху обучението, критика „ред по ред” и/или упражнения за писане, които демонстрират приложението на поетичния занаят. (Конференцията включва критики на индивидуални стихотворения само до толкова, до колкото те подпомагат придвижването на ръкописа като цяло и в зависимост от времето.

НЕ: Ако не търсите честна оценка. Тази конференция е организирана, за да подсигури на поетите възможност да покажат своите работи на най-добрите професионалисти и дава на участниците уникална възможност и реалистичен поглед.”


снимка: http://1.bp.blogspot.com