четвъртък, 9 юни 2011 г.

Благодарности

От името на Четириамата, благодаря на всички вас, приятели, които не ни забравихте. Със сигурност, опровергахме епиграмата на Тодор Климентов: "На първия ред поет до поет, на втория няма аудитория." У дома и стените помагат. :) Малко по-късно - може би вечерта, - очаквайте отзвук и снимки. Сега, все още осмисляме и съпреживяваме впечатленя. Благодарим ви!