петък, 29 май 2015 г.

Първата ми отличена хайга

в WHA Haiga Contest, 130