неделя, 3 май 2015 г.

Български хайджини в руско издание на английски език

12 хайку на 9 български хайджина в специалното, английско, издание на "Ёршик"! Моето участие с:
emails
his initials
a mirror image of mine
,
emails
his initials
a mirror image of mine