вторник, 2 юни 2015 г.

Отново хайку

Моя публикация в новия брой на Cattails - collected works of United Haiku and Tanka Society
стр. 13
a lost road
my footprints covered
in snow

загубен път
стъпките ми покрити
със сняг
Vessislava Savova
Bulgaria