вторник, 30 юни 2015 г.

Отличена хайга

WHA Haiga Contest 131