четвъртък, 18 юни 2015 г.

World Haiku Review, June 2015

В този брой на World Haiku Review, списанието на World Haiku Club (Световен хайку клуб), двоен повод за радост:

- мое хайку, отличено в категория "Vanguard""
red poppies
the Tower of London
less grey

червени макове
Кулата на Лондон
по-малко сива


- първата българска пролетна расика, която написахме заедно с Мая Любенова, Гергана Янинска и Илияна Делева. Издадена е и на английски, и на български.