четвъртък, 3 ноември 2016 г.

Мой разказ във вестник "Форум"/бр. 44