сряда, 31 декември 2014 г.

Моята 2014 г.

Януари
4-ти
в топ 100 на европейските най-креативни автори, заедно с Цецка Илиева, Лидия Лечева, Мая Любенова, Радка Миндова и Диана Тенева.
12-ти
hot tea
your pair of gloves
on my scarf

горещ  чай
твоят чифт ръкавици
върху шала ми


25-ти
От НКФХ Цитаделата:
“The prize for Bulgarian book is gained deservedly by the collection Swards in the city as the prize was handed to the lady with iron nerves and endless passion – Vessislva Savova, main editor of the book.
Призът за "Българска книга" заслужено спечели сборникът "Мечове в града", като наградата бе връчена на дамата с железни нерви и безкрайно търпение - Весислава Савова, главен редактор на сборника.”


Февруари

2-ри
Мой танка стих, публикуван в специалния брой на AtlasPoetica“Geography and Creative Imagination” 

Devil’s Throat cave—
stalactites and stalagmites
show the way
shadows on the wall
moving faster than me

Дяволското гърло –
сталактити и сталагмити
ми показват пътя
сенките по стените
са по-бързи от мен

19-ти
Стихотворение на Божидар Пангелов, с мой превод на английски и превод от Валери Петровски на руски в “Wikilivres.ru” 
На следващия ден Дмитри Смирнов направи превод на награденото ми от Columbia River Reader 2012 хайку и аз също съм със свое портфолио там. 

Март

02ри
Избор на редактора в The Heronsnest 
rain
the yellow smell
of quinces

дъжд
жълтият аромат
на дюли
и приемането му в “PersonalBestв списанието “Under the Basho”  


Април

15-ти
Мое хайку сред "Commended" (поощрени) на
 chrysanthemums
the most beautiful flowers
in the coffin

хризантеми
най-красивите цветя
в ковчега

16-ти
Приета за член на United Haikuand Tanka Society (дотук, другите двама българи на това общество са Петър Чухов и Румен Румянцев)Май
3-ти

old castle
a veiled woman 
spins
red string of fate
triple twisted

стар замък
забулена жена
преде
нишката на съдбата
три пъти усукана

lemur 
with light in its eyes
a symbol of death
people hide themselves
in the shadows of the dusk

лемур
със светлина в очите
символ на смъртта
хората се крият
в сенките на мрака

white day
on the black path
child’s footprints
in my dream an echo 
of a slide’s bells

бял ден
по черната пътека
детски стъпки
в съня ми ехо
от звънци на шейна

1- ви
Този месец Brass Bell: a haiku journal  обяви тема "Храна".

funeral service
the priest glances
at the widow’s pie

погребение
свещеникът поглежда
към пая на вдовицата

8-ми
Включването ми в поетичния сборник на читалище „Искра”, София, благодарение на Райчо Русев.


10-ти
Мои седока публикувана в "Bamboohutpress" от Стив Уилкинсън

on page 1 (на стр. 1):
ash to ash
how many times
did the sun rise in the east
phoenix
the outspread wings
to the wavering blaze

  пепел при пепелта
колко пъти
изгрява слънцето на изток
феникс
разперени криле
към трептящия пламък

on page 2 (на стр. 2)

waiting for
early april showers
longing dry soil
could you at least see
her tears falling down
a lonely widow

в очакване на
ранните априлски дъждове
копнеещата суха почва
можеш ли поне да видиш
сълзите които падат
самотна вдовица
.
a broken toy
the baby is playing
in the yard
on that day years ago
I laid to rest my first
teddy bear

счупена играчка
бебето си играе
на двора
на този ден преди години
аз изпратих за последно първото
плюшено мече

23-ти
rainy day
an aroma of chestnuts
in the wind

дъждовен ден
аромат на кестени
във вятъра


first sparrow
the mulled sake cools down
without you
the first calendar page
is torn into pieces

първи врабец
греяното саке изстива
без теб
първата страница от календара
скъсана на парчета

23-ти
- Задочното ми участие в "Кафене.бг" с пет хайку на тема "Изпечи и кажи", които подредих като части от човешкия живот. Там участвам заедно с Владислав Христов и Илияна Делева:
 трохи
от курабийки
... първа целувка

сватбена торта –
блатовете прегорени
от тъщата

прощъпулник –
погачата опечена
от съседа хлебар

рожден ден
и сокът, и тортата
от моркови

опело
отчето току поглежда
сладкиша на вдовицата


Юни
1-ви
Този месец Brass Bell: a haikujournal обяви тема "Цветя". 

pending her return
a bunch of carnations
on the table

в очакване на завръщането ѝ
букет карамфили
на масата

6-ти

Осмо място на конкурса за кратък фантастичен разказ наимето на Агоп Мелконян с произведението „Призраци” и включването му в електронния брой, посветен на конкурса. 

7-ми
мое хайку отличено на  с отличие от Седмиянационален конкурс за хайку 2014 г.

пътуване
преди тунела дъжд
след него дъга

traveling
before the tunnel rain
after it a rainbow

22-ри
- стихотворения на Божидар Пангелов в мой превод, включени в The Second Genesis“ – антология на съвременната световна поезия – Индия‘ 2014

28-ми
 – номинация за съвместния ни проект с Коста Сивов „Приказки от блатото” от тазгодишното издание на лятната „Таласъмия”

юли, 2014 г.

ruined temple
 a bowl of rice
 at the door-sill

разрушен храм
купичка ориз
на прага

a mute crow
 it is early for the autumn
 it is late for Basho

ням гарван
рано е за есента
късно е за Башо

2-ри
- След като Едвин Сугарев ме покани за участие в този брой на "Литературен вестник", посветен на хайку, пет от общо изпратените пет мои тристишия са публикувани на стр. 11.

Този месец Brass Bell: a haikujournal обяви тема "Птици". 

evening breeze
only the herring gull and me
on the beach
 
вечерен бриз
само гларусът и аз
на плажа

12-ти
- Мое хайку в Under the Basho, Modern Haiku:
accordion
on the underground platform
a blind musician

акордеон
на перона на метрото
сляп музикант

- номинация от Таласъмия 2014 г. за разказа "Приказки от блатото" в съавторство с Коста Сивов


Август
1ви 
–  Brass bell:haiku journal, тема „Цветове” :
first date
her dress
red

първа среща
роклята ѝ
червена


22-ри -

на страници 20-21 в първото издание на Undertow Tanka Review:
  
undertow
running back to the sea
a seashell
looking back at your steps
cannot remember your face

someone sings
easy come easy go
an echo
the waves are going back
back to the deep ocean

unknown creature
at the bottom of the ocean
a secret
a robber has stolen
a picture of yours

Септември, 2014

1-ви: -  Мое хайку сред ZATSUEI (HAIKU OF MERIT)Shintai в лятното издание на World Haiku Review, 2014

hailstorm
bang bang bang
a heavy gun

5-ти - Мое хайку, наградено с InternationalSakura Award

first date
white blossoms all over
her black hair

25-ти 

– Моят пътепис сред наградените от „Кафене.бг” на тема „На един час път от София”. 


октомври

Излезе учебното помагало „Четене с разбиране за първи клас“, където е включен откъс от „Приключенията на Щур и Враби“.

ноември

- кратка проза в Lost paper


- в класацията Top Poetrytranslations за превода ми на книгата на Божидар Пангелов „Перо от Фуджияма“

-  мои хайку в Sharpening the Green Pencil,2014 (p. 233&250) на български, английски и румънски 

 snowy night
even the raven’s voice
fades away

снежна нощ
дори гласът на гарвана
заглъхва

noapte cu zăpadă –
chiar şi vocea corbului
dispare
 translated from English into Romanian by Cristina OPREA

a snowy morn
stepping in the footprints
of a dog

снежно утро
стъпвам в следите
на куче

zori cu zăpadă
păşind pe urmele
unui câine
translated from English into Romanian by Cristina OPREA

декември

- излезе от печат триезичният хайку сборник „Кибритени лодки“ с мое участие, в съавторство с Диляна Георгиева и Дарина Денева от издателство „Пергамент“; редактор – Петър Чухов, корица - Иво Рафаилов
15-ти
първо място на II Национален конкурс на БХС на тема „Декември“

Коледа
дъщеря ми украсява
чужда елха


Медии и блогъри:
(1) Цитаделата
(2) Актуално – за шестте българки отличени сред
European Top 100 Most Creative Haiku Authors

(2) БНР(последната новина , в края)
„Хърватското списание Diogen отличи българската писателка, сценарист и блогър Весислава Савова с втора награда за сенрюто й...”
(3) Интервю от Яница Маринова за „Новата журналистика”  
(4) За книгата „Кибритени лодки“, както следва
- Maya Kisyova - Тheatre and Literature - първа рецензия 

(6) Първото ми, за изминалата година, ревю извън страниците на моя блог – за „Камуфлаж“ от Петър Чухов – в „Актуално“