петък, 12 декември 2014 г.

Хайку в ...

Sharpening the Green Pencil, 2014 (p. 233&250) 

(1)a snowy night
even the raven’s voice
fades away

снежна нощ
дори гласът на гарвана
заглъхва

noapte cu zăpadă –
chiar şi vocea corbului
dispare

translated from English into Romanian by Cristina OPREA

(2)a snowy morn
stepping in the footprints
of a dog

снежно утро
стъпвам в следите
на куче

zori cu zăpadă
păşind pe urmele
unui câine
translated from English into Romanian by Cristina OPREA

Другите българи в този брой са: Ваня Стефанова, Станка Бонева, Петя Глеридис, Александра Ивойлова, Преслава Кирилова, Радка Миндова, Христина Панджаридис, Лилия Рачева Денчева, Диана Тенева, Детелина Тихолова.