неделя, 5 април 2015 г.

Днес, ден за танка

My tanka in issue two of Sonic Boom Journal on page 31
Моя танка във второто издание на "Sonic Boom" на стр. 31
photos
of their grandchildren
over Skype…
she tries to read the message
with her husband’s glasses
снимки
на внуците им
по скайп...
тя се опитва да чете съобщенията
с очилата на своя съпруг