вторник, 6 февруари 2018 г.

Awarded Haiga

Japan, NHK Haiku Masters TV show, week 1 of February 2018
one of the runners-up

first work day
all the carols
forgotten

първи работен ден
всички коледни песни
забравени

Няма коментари:

Публикуване на коментар