петък, 1 април 2011 г.

Нова поетична форма - Фибоначи
В литературния сайт poetfreak.com се появи нова стихотворна форма. Тя беше предложена от поета John London. Предизвикателството тук е, че името на стихотворението идва от Италианския математик Леонардо Фибоначи. През 1202 г. той публикува. редица от числа, всяко от които се получава като сума от предходните две. Числата са както следва: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,… Това е и броят на сричките на всеки ред. Леонардо Фибоначи е научил за тази редица от числа по време на пътешествията си в страните от тогавашния Изток и редицата е била наречена на негово име, защото я е популяризирал.* Е, струва ми се, че 21 е предел (даже идва в повече), но графиката на стихотворенията е красива. /Лично мнение, разбира се/.
*информацията за Л. Фибоначи е със съкращения от http://wikipedia.com


Ето и моите бледи опити на български и английски:(пак)

1-1-2-3-5-8-13-21

Пак!
Пак
тъмно
навън е.
Сова изкряка.
Тишината се пропука.
И толкова много мечти се разпаднаха.
Защо да повярвам, че тази нощ е различна от всичко преживяно?

(sad)
1-1-2-3-5-8-8-5-3-2-1-1
Sad!
Sad!
Lonely
this night is.
The silence has cracked.
The dreams – broken into pieces.
Shall I gather them again, ah?
And give them to you,
to the Love.
Lonely.
Sad!
Sad!