понеделник, 30 януари 2012 г.

Представям ви/I introduce to you
Скъпи приятели! От днес стартирам рубриката "Представям ви", в която всеки понеделник ще имам удоволствието да ви запознавам с мои англоезични приятели от света на Словото.

Dear friends! From today I start the rubric I Introduce to You which every Monday I will have the pleasure to meet you with my Englishpeaking friends of the world of the Words.

1. Гари Робинсън

Гари Робинсън е роден на 10 май 1958 година в Отава, където се опитва да жонглира писането на поезия с безумието в подходяща еквилибристика. Тъй като той понякога е бъркан с извънредно земен човек, се съмнява, че върши добре работата си като еквилибрист. Робинсън се надява един ден да мине от поезия към други жанрове на писане. Голям почитател на Паоло Неруда и Майкъл Ондатджи.

Gary Robinson was born on the 10th of May 1958 and lives in Ottawa where he tries to juggle poetry writing with insanity in an agreeable equilibrium. Since he is sometimes mistaken for an extra-terrestrial he isn't sure if he's doing that good a job of juggling. Robinson hopes to go from poetry to other kinds of writing one day. A great admirer of Pablo Neruda, Bertolt Brecht and Michael Ondaatje.

Ето и мой превод на едно от неговите стихотворения:
Here is my translation of one of his poems:


Имигрантите край мен би трябвало да учат
гимназиалните си математически уравнения,
но наместо това те разговарят за
джамии, религии и жени,

което оформя тричасови истории
и смях, прекъсван от храна
купена извън сградата,
последвана от шеги за девственост.

Трима емигранти в
демокрацията на секса .

Тези мъже, някога принуждавани
да мият ръцете си и да се молят,
сега изучават от ъгъла на любопитство
жена, минаваща покрай хилежите им.

публикувано в списание “Sparrow” (Врабче)
зимата на 2008

The immigrants beside me should be studying
their high school math equivalency
but instead are talking of
mosques, religions and women

which builds for three hours of stories
and laughter interrupted by food
purchased outside the building
followed with jokes about virginity

Three immigrants in
the democracy of sex

These men once forced
to wash hands and pray
now study the angle of curiosityof a woman
walking past their grins

published by The Sparrow Magazine winter 2008