събота, 26 октомври 2013 г.

Три добри новини - един ден//Three Good News - One Day

(1) Редакторският ми дебют на английски език вече е факт - книгата на Свет Ди Нахум "Раптус", преведена на английски от Валентин Кръстев. Издателство: Hammer&Anvil Books.
My debut as an editor in English is already a fact - Svet Di-Nahum's book Raptus, translated by Valentin Krustev. Publisher Hammer and Anvil Books.

(2) Представяне на книгата ми за деца "Приключенията на Щур и Враби" на английски език в Poetry Sans Frontieres. Благодаря, John Holland! My book for children The Adventures of Shtour and Vrabby in English on Poetry Sans Frontieres. Gratitudes, John Holland! 


(3) Представяне на сборника "Мечове в града", на който съм редактор, от НКФХ "Цитаделата" - МД "Средец", от 15 ч.
Presentation of the literature miscellanea Swards in the City which I am an editor of (in Bulgarian) by National Club for Fantasy and Horror The Citadel - YC Sredetz, Sofia, at 3 p.m.Няма коментари:

Публикуване на коментар