неделя, 9 март 2014 г.

Уроци за писатели, ч. 3Дойде време и за последния от трите урока на Нанси от EndlessStory, чиито преводи имахте възможност да следите през изминалите две седмици – за да си ги припомните, заповядайте на страницата „Неделно четиво за писатели”. Обърнете внимание, че в този урок след обичайната домашна работа Нанси е дала и няколко „следващи стъпки”, които не е лошо да следвате. И така, да преминем към:

=========================
Значението на обстановката
=========================
*Обстановката*  на една история са нейните време и място на случване. Примери за обстановка:
- Буржоазията в предградието на Синсинати (понастоящем)
- Париж по време на Френската революция
- Магическата страна в Нарния.
Детайлите на обстановката във Вашата история създават свят, където вашият герой може да се движи, а конфликтът – да се развие. Всичко, което героят Ви вижда и до което може да се докосне зависи от обстановката. Къщата на Вашия герой, дрехите, които носи, тайните пътеки, по които поема през гората, дъждът, който се сипе върху него и нея – всичко това зависи от обстановката в историята. От Вас зависи да я направите триизмерна.

===============================
От къде да вземете идеи за обстановката
===============================
Приемаме, че говорим за герой – м.р., - за да избегнем досадното повтаряне на той или тя, негов или неин и т.н.
Как избирате обстановката във Вашата история? Може би, защото Ви е позната или защото е интересна, или защото добавя нещо интересно към конфликта в историята. Също така, можете да използвате героя си, за да получите идеи за обстановката. Ето някои въпроси, които могат да Ви помогнат.
Въпросник за обстановката, създадена от героя:
- В какъв дом и квартал си представяте Вашия герой?
- Какво има в хладилника на Вашия герой? А по лавиците с книги? Има ли нещо под леглото на героя? А в шкафчетата му?
- Къде е живял героят Ви в миналото си? В каква обстановка мислите, че е израсъл?
- Какви са културните корени на героя Ви?
- В какво училище е учил?
- Ходил ли е някога на летен лагер?
- Как изглежда работното му място?
- Ако героят Ви е женен, бил ли е на меден месец и къде?
- Ако е женен, къде живеят родителите на съпругата? Как изглежда домът им?
- Къде ходи на почивка героят Ви? А когато се чувства самотен?
- Има ли героят Ви тайно място или място, където ходи, за да избяга от проблемите?
- Кое е мястото, на което героят Ви се чувства крайно неудобно? Място, което го кара да се държи зле?
- Кое е мястото, което винаги е искал да посети? Ще оправдае ли то очакванията  му?
Отговорите на много от тези въпроси могат да Ви дадат идеи за нови конфликти в историята! Идеята за обстановката може да стане идея за самата история, когато създава проблем от някакво естество за Вашия герой. Дори можете да оставите „подводни мини” в обстановката и да видите дали те ще се превърнат в идеи за самата история. Например, ако разказвате за лагерно пътешествие в някакво блато, където живеят алигатори, може би един от тези алигатори може да пропълзи до палатката на героя Ви и да създаде конфликт в историята. Или ако описвате ловна резиденция със стая, пълна със заредено оръжие, може би някой ще създаде конфликт в историята, когато пиян, хване някое от тези оръжия.
=======================
Как да опишете обстановката
=======================
Можете да накарате обстановката да оживее за читателя, като включите детайли, които грабват вниманието. Какви гледки, звукове, миризми, усещания са типични или уникални за Вашата обстановка? Не е нужно да ги изброявате заедно в секция „описание”. Вплетете тези детайли в цялата история, като ги използвате, за да паснат естествено, без да прекъсвате нишката на историята.
Как да намерите тези детайли:
- Наблюдение. Ако Вашата обстановка е място, което познавате добре или място, което искате да посетите, запишете си детайлите във Вашия дневни, така че да ги използвате по-късно.
- Книги и статии за конкретно време или място.
- Интервюта с хора от това време и място – или интервюта, които сте направили Вие, или публикувани някъде.
- Сродни биографии – публикувани списания и писма от хора от това време и място.
- Списания и вестници от това място и време.
- Снимки, филми, документални поредици.

============
Домашна работа
=============
1) Отговорете на Въпросника за обстановката за поне двама от героите, които сте развили по време на курса във Вашия дневник. Водете си записки за идеите за конфликт, които изникват, докато правите това упражнение.
2) Изберете си обстановка от Вашите отговори към този Въпросник. Направете си списък на десет детайла, които ще Ви помогнат да изразите гледката, миризмите или усещанията от тази обстановка.
=============
Следващи стъпки
==============
Поздравления! Ако сте изпълнили упражненията в този курс, имате дневник, пълен с идеи, които да използвате за Вашата художествена проза. По-важното – научихте техники, които можете да използвате, за да генерирате колкото е възможно повече идеи. Не забравяйте да се връщате към Вашия дневник и да започнете да превръщате тези идея в истории!
Щастливо писане,
Нанси

Следващата седмица ще се доближим до художествената проза с помощта на Open Learn като си отговорим на въпроси защо четем, а от там – и защо художествената проза е сред най-предпочитаните литературни жанрове. До тогава!