събота, 11 февруари 2012 г.

Кръстопът на изкуствата - зима

СЛЕД ЧАС И ПОЛОВИНА ЗАПОЧВА КРЪСТОПЪТ НА ИЗКУСТВАТА - ЗИМА