понеделник, 6 февруари 2012 г.

Представям ви/I Introduce to You - 2-


/the English text is after the Bulgarian one/Тази седмица в рубриката "Представям ви" - Мари Шайн от Ирландия.

This week in the rubric I Introduce to You - Marie Shine from Ireland.Мари Шайн е поет от Ирландия. Ето какво казва тя за себе си:


"Родена съм в четвъртък – 27ми април 1950 г. в малкия град Листоуъл, графство Кери, Ирландия. Аз съм единствено дете. Учих в началното училище “Presentation Convent” и гимназия „Our Lady of Fatima”. След като напуснах училище през 1968 г., аз се присъединих към местна счетоводна фирма, където бях обучавана за финансоф служител. През 1971 г. се присъединих към американска компания с офис тук, когато отвориха свое представителство в Листоуъл, като лична секретарка на директора, Пат Райън, който стана мой верен приятел и ментор. Аз се омъжих за Том и ние имаме три дъщери – Карин, Денси и Дайрдра. Имаме петима внуци – едно момче и четири момичета.
Започнах да пиша поезия, когато бях на десет и първото ми стихотворение бе публиквано в националния вестник – The Evening Herald, през 1965 г. Имам публикувани две книги – „Тетивата на думите” и „Потпури от стихове”. Работя върху третата си книга в сътрудничество с мой скъп приятел в момента."

Ето и едно от стихотворенията на Мари:

Ние двамата

Антоний обичал Клеопатра, красива кралица от Нил
Леонардо със загадъчна, фина усмивка Мона Лиза изобразил
Ромео обичал Жулиета те били си любими тъй предани
Но тяхната любов с обичта ми към теб не може се сравни

Богарт обичал Лаурен, с любов неизмерима,
А Едуард – Уейлс Симпсън, с обич неоценима за своята любима
Хенри и Ан Болейн проверката на времето не издържали
Как благославям деня, в който ме откри. За туй, че мой си на теб благодаря ти

Аменхотеп IV и Нефертити, се обичали сред пирамиди
Докат Грейн и Дармуд празнували с радостни ирландски жиги
Наполеон обичал Жозефин с обич тъй истинна и смела
Но нашата любов е далеч над тях, макар и да я разкажа да не смея

Евита и Хуан Перон – звезди любовни от Аржентина
И Давид не е обичал друга, освен красивата си Батшиба
Докато цар Соломон обичал Македа под небесата лазурно сини
Но никой не е обичал другиго така както аз теб, любими!

Marie Shine is a poet from Ireland. Here is what she says about herself:

I was born on Thursday April 27th, 1950 in the little town of Listowel, County Kerry, Ireland. I am an only child. I attended Presentation Convent Primary School and Our Lady of Fatima Secondary School. On leaving school in 1968, I joined a local firm of Accountants where I trained as an Audit Clerk. In 1971, I joined an American based company when they opened a Data Processing Office in Listowel, as Private Secretary to The Manager, the late Pat Ryan, who became my firm friend and mentor.I am married to Tom and we have three daughters. Caryn, Denyse and Deirdra. We have five Grandchildren. One Grandson and four Granddaughter.I began writing poetry when I was ten and had my first poem published in a National Newspaper - The Evening Herald, in 1965.I have two books published - 'A String Of Words' and ''A Potpourri of Poems'. I am working on my third book at the moment, which I am co-writing with a very dear friend.Here is one of Marie’s poems:

The Two Of Us...


Antony loved Cleopatra, beautiful queen of The Nile

Leonardo painted Mona Lisa, with an exquisite, demure smile

Romeo loved Juliette. They were lovers true

But their love could never equal, the love I have for you


Bogart loved Lauren, with a love beyond measure

And Edward, Wallis Simpson, whose love was a priceless treasure

Henry and Ann Boleyn did not stand the test of time

How I bless the day you found me. Thank you for being mine!


Amenholep 1V and Nefertiti, loved among the pyramids

While Grainne and Diarmuid celebrated, with joyful Irish jigs

Napoleon love Josephine, with a love so true and bold

But our love is by far the greatest story, though it never can be told


Evita and Juan Peron, love stars of Argentina

And David loved no other, than his beautiful Bathsheba

While King Solomon loved Makeda under skies of azure blue

Nobody has ever loved another, the way that I Love You