неделя, 2 февруари 2014 г.

Нова публикацияМой танка стих, публикуван в Atlas Poetica”  

Devil’s Throat cave—
stalactites and stalagmites
show the way
shadows on the wall
moving faster than me

Дяволското гърло –
сталактити и сталагмити
показват пътя
сенките по стените
са по-бързи от мен