петък, 23 май 2014 г.

Новина//News

A haiku of mine on page 7 of May issue of United Haiku and Tanka Society:
Мое хайку на стр. 7 в майското издание на United Haiku and Tanka Society
rainy day
an aroma of chestnuts
in the wind


дъждовен ден
аромат на кестени
във вятъра

*
first sparrow
the mulled sake cools down
without you
the first calendar page
is torn into pieces

първи врабец
греяното саке изстива
без теб
първата страница от календара
скъсана на парчета


В същия брой ще намерите и  произведения от Радка Миндова и Диaна Тенева