петък, 21 декември 2012 г.

...

първи зимен ден
някои очакват
края на света