четвъртък, 4 септември 2014 г.

Iafor

Спомняте си, вероятно, че през април споделих с Вас, че мое хайку бе сред Commended на The 2014 Fourth Vladimir Devide Haiku Award Grand Prize.