петък, 5 септември 2014 г.

Vancouver Cherry Blossom Festival

Мое хайку, наградено с International Sakura Award

first date
white blossoms all over
her black hair

Поздравления за отличията на Цецка Илиева и Зорница Харизанова!