петък, 24 септември 2010 г.

Пъстър свят (билингва)


Приятели мои
са дърветата
с протегнати
към синьото
ръце.
И храстите,
цветята
(хризантемите)
в зеленото намерили
покой.
И птиците,
и пеперудите,
и даже – бръмбари
към жълтото
унесени
във полет.
Във този пъстър
свят
аз казвам
НЕ!
на дяволи
във черното
заровили глави.

Motley World

Friends of mine
are the trees
with stretched
to the blue
hands.
And the bushes,
the flowers
(the chrysanthemums)
into the green found
some peace.
And the birds
and the butterflies
and even some beetles
to the yellow
rapt
in the flight.
In this motley
world
I say
NO!
to the devils
into the black
their heads buried.