вторник, 15 април 2014 г.

Ново признание

Българско хайку сред "Commended" на

The 2014 Fourth Vladimir Devide Haiku Award Grand Prize

  или тук, на стр. 7:

chrysanthemums
the most beautiful flowers
in the coffin
Vesislava Savova, Bulgaria

хризантеми
най-красивите цветя
в ковчега

Другата новина е, че вече съм приета за член на United Haiku and Tanka Society.