неделя, 18 август 2019 г.

Photo

Fifth place at Beautiful Sunrise Challenge, Elite Category Guru Shots 


четвъртък, 1 август 2019 г.

11th Yamadera Basho Memorial Museum English Haiku Contest/2019


traveling to Japan
 the mysterious tunnels
 of wisteria
.
пътуване до Япония
тайнствените тунели
от глициния
***

tender whiff
the trembling threads
of the anemone

нежен полъх
потрeпващите нишки
на съсънката