неделя, 29 юли 2012 г.

Още едно признание (за и от мен)


Тристишия от Весислава Савова на английски, преведени на испански от Анжела де Соулса (Уругвай)
.......................................
some fall drops
on the faces
hidden smiles

Caen algunas gotas
En las caras
Sonrisas ocultas
…………………………….
the horse chestnut
with heavy hedgehogs
in the attack

el castaño de las indias
con pesados erizos
en el ataque
………………………………
birds alighting
on the wires
farewells 


Aves se posan
En los cables
Despedidas.
……………………………
there’s no wind
but  this bamboo leaf
why is it flying


no hay viento
¿porqué vuela
esa hoja de  bambu?сряда, 18 юли 2012 г.

Асоциативни тристишия – читателски дневник//Associative tercets - reader's diary


По Мартин Гюлих//After Martin Guelich
пауново око
на червено кадифе
обич
...
бръбар рогач
прегазен на пътя
пропилян живот
...
целуна мъртвата -
прощаване с
девствеността
...
изплашени деца
зад оградата
бъдещ безработен
...
не се измива
миризмата от мъртви
работа
...
писалката е
добър приятел
потна длан

peacock butterfly
on red velvet
fondness

stag-beatle
run over on the road
live frittered away

kissed the dead girl
parting with
the verginity

scared children
behind the fence
unemployed to be

unable to wash
the smell of dead ones
a job

the ball pen is
the best friend
clammy palms
 
 
По Бранимир Събев//After Branimir Sabev

филм във филма
this is the end
за самотници
...
син микробус
а шофьорът не вижда
на лов за таланти
...
не станах хайджин
а мейджинът убива
го
...
адска буря
кралят дава
благословия
...
две менчета
и Асмодей – с криле
преобразяване
...
разкъсана кожа
върколаци се любят
в локва кръв

a film in the film
this is the end
for recluses

a blue van
but the driver doesn't see
hunting for talents

I didn't become a hijin
but the maijin kills
go

a storm from hell
the king giving
his blessing
...
two coppers
and Asmodeus with wings
transformation

torn skin
warlocks making love
in a puddle of blood
 
 
По Иво Андрич//After Ivo Andrich
плясък на вълни
събуждане в параход
някога плавал
...
капитан
толкова чакане
на болката
...
мостове
пресекли пътища
брод
...
изкушения
зад витрината
книги
...

a splash of waves
waking up in a boat
used to sail

a captain
so much waiting
for the pain

bridges
cutting off roads
a ford

temptations
behind the shop window
books
...
 
По Карлос Луис Сафон//After Carlos Ruiz Zafon

крехки пръсти
опипват лицето му
първа обич
...
любимата
стене от чужди ласки
безсилие
...
свещенодействие
до последно преследва
словото
...
прозрение
най-верният служител
е просякът
...
честит рожден ден
до мен е само татко
а не искам
...
лабиринт
в книжното гробище
тайник

tender fingers
running on his face
first love

the beloved girl
groaning of one else's caress
emasculation

a ritual
to the last chasing
the word

enlightement
the most devoted employee
is the beggar

happy birthday
only dad is by me
but I don't want it

a maze
in the graveyard for books
a covert
 
 
По Патрик Зюскинд//After Patrick Süskind
опияняваща
самодостатъчност
уф този гълъб
...
най-фин аромат
по-силен от мускус
човешко тяло
...
някой наднича
зад рамото
усъвършенстване
...
чиракът дебне
своя майстор
съвършенство
...
дори на клада
търси съвършен мирис
полудяла тълпа
...

a flush
self-sufficience
ugh that pigeon

the most refined odour
stronger than a musk
a human body

somebody peeping out
behind the shoulder
elaboration

a typo stalking
his master
perfection

even on the stake
looking for the perfect odor
a mad crowd
...
По Кобо Абе//After Kobo Abe
...
пясък под пясък
свобода на живота
в движението
sand under sand
freedom of life
in movement
По Борис Виан//After Boris Vian
...
мъгла
на сутринта
в ръцете ти
...
в златна клетка
пръскат се сърца
завист
...
смърт
кучета и желание
без съжаление
...
катеря скали
всеки ден
оргазъм
.............
the fog
in the morn
into your arms

in a golden cage
the hearts burst
envy

death
dogs and lust
with no regret

climbing rocks
every day
orgasm
 
 

петък, 13 юли 2012 г.

Петък, 13

1307 г. Жак дьо Моле - предводител на Ордена на Тамплиерите, разгромен от Филип Хубави, - е на клада. Тамплиерът избълва проклятия срещу цялата династия на Капетингите, малко преди да изгори. Денят е петък, датата 13.
За да докаже силата на проклятието, французинът Морис Дрюон пише поредица романи "Прокълнатите крале".
Ако вие обаче не сте от династията на Капетингите, а треперите всеки път, когато денят е петък, а датата 13, то според психолозите, страдате от Параскевидектриафобия. Колкото и да ви е трудно да го произнесете (на мен поне ми е), то си е фобия. А Фобията (от петък 13, в случая) не е просто страх, а страх,украсен с определенията: "патологичен, натраплив, ирационален и силен".
Накратко, защо не си живеете живота? Може да е 13-ти, но е петък. Едно добро начало на почивните дни.
http://www.youtube.com/watch?v=b71j1v5oyOY&feature=related