понеделник, 27 юли 2015 г.

Хайга

Моя хайга в 132-ри конкурс на WHA (World Haiku Association). Радвам се поради две причини - първата, че шест българки намериха място и втората, че след толкова откази, трети пореден месец, моя творба е сред избраните.

Превод на хайку стиха:
сватбен ден
младоженецът и булката минават
под дъгата

неделя, 26 юли 2015 г.

Нека диалогът да говори вместо вас

от "Bookbaby"
Авторовата реч не е мястото, където да развихрите творческия си потенциал, ако искате да увлечете читателя. Оставете тази задача на самия диалог. 

Никога не съм срещал писателработещ било върху епичен фентъзи романбило върху вдъхновено от действителни събитияс целия болезнен опитпроизведениекойто да не е искал читателите да се загубят напълно в думите върху страницатаДокато има много нещакоито отделят фактите от измислицатаима само еднокоето всички писатели пренебрегват на свой рискдобротоусиленоискрено саморедактиране.
Нека поговорим за диалогаПисателите на художествена литература бързо научаватче няма нищо толкова ужасноколкото вдървениянереалистичен диалогкоето да извади читателите от историятаИ докато писателите на нехудожествена литература не могат фалшифицират директни цитатиима много други нещакоито да ги уверятче мисълта им тече естественоПървотос което можете да започнетее да изтриете колкото се може повече авторова реч към диалозите.
Иска Ви се читателят да мине през думите на авторасякаш те не са там.Авторовата реч съществува само поради една единствена причинада помогне на читателя да идентифицира кой говори във Вашия ръкописТова еВие искате да се съсредоточите върху самия диалогНе искате читателите да се разсейват с разсъжденията на автора.
Това е една от най-често срещаните грешкикоито новите писатели допускатТе мислятче думи като "попитаили "казаса скучни и водят до повторениятака че използват по-интересни алтернативи.
Доверете ми сеавторовата реч не е мястотокъдето да развихрите фантазията сиТя трябва да се слее с основния фон. "Казаи "попитаса всичкокоето Ви трябваТрябва да устоите на порива да използвате "запита", вместо "попитаили "възкликна", вместо "каза". Всичкокоето ще постигнете с тези цветущи изразие да кажете на читателите сиче сте начинаещ писател.
Ако пишете нехудожествена литературане е лошо да се позабавлявате и да вкарате диалог в историята сиНе е нужно да бъде дословен цитата само да пасне на истинската историякоято разказвате.
Също такасе наблюдава тенденция да се използват наречия в авторовата речОбмислете товаАвторовата реч не е мястотокъдето да се прокрадват емоции - диалогът сам по себе си трябва да бъде написан такаче думите на героя да изразяват по-ясно тези емоцииТова е и разликата между показване и разказване.
"- Стига ми толкова - каза Саймън ядосано."
Това просто ни разказваче Саймън е ядосанНо тази емоция не е показана посредством неговите действия или самия диалог.
Припомнете си какво казахме по-рано за авторовата реч. Читателите дори я подминават при четенеЕдинствената й цел е да покаже на читателя кой говори.
И такаако искате читателят да почувства яда на Саймънтрябва да му го покажете посредством самия диалогЕто как можете да направите това:
"- Ти ме отвращавашТози разговор приключи - каза Саймън."
Етодумите на Саймън са яднитака че няма нужда да разчитате на наречието "ядосано", за да прокарате тази идеяДиалогът е по-силена емоцията - по-ясна.
Също такаможете да включите кратко описание на действиятаза да елиминирате наречието и да предадете емоцията на героя.
Например:
"Саймън избута стола си и стовари юмрук върху масата.
Стига ми толкова - той казастиснал зъби. - Този спор свърши."
Действията и описанието тук помагат да покажете как се чувства Саймънтака че ние лесно да елиминираме думата "ядосаноот авторовата реч към диалога.
Без значение дали пишете художествена или нехудожествена литератураВие разказвате историяДиалогът е един от най-мощните елементи в това разказване