петък, 22 март 2019 г.

Първи публикуван разказ за 2019 г.

Разказът ми "Загубени" - сън в реалността (чия) или реалност (чия) в съня - публикуван в брой 1/2019 г. на списание "Картини с думи и багри" по покана  и приет от Габриела Цанева.
Можете да прочетете разказа тук.

сряда, 20 март 2019 г.

Haiku Dialogue: Week 8

You can read all the selected haiku on this address. Here is mine:

take away menu
I hide the shopping list

for my new diet