петък, 26 април 2019 г.

_Earth Rise Rolling Haiku Collaboration/2019


embarrassing smiles
your way to tell me
I Love You

смутени усмивки
твоят начин да ми кажеш
„обичам те“

world traveler
greetings for mother’s day
in many languages

пътешественик по света
поздрави за деня на майката
на много езици

dug garden bed
and a few seeds
is that the void?

разкопана леха
и няколко семена
това ли е пустотата?

сряда, 24 април 2019 г.

Harusame

Harusame Haiku 

sunny morning
dust bunnies
under my bed

слънчево утро
вълма прах
под леглото ми

New Publication//Нова публикация

Poets Salon: Pink Moon


spring breeze
after the surgery
jump for joy

пролетен бриз
след операцията
скачам от радост
 ,
pink moon
how to color the eggs
this year?

розова луна
как да боядисам яйцата
тази година?

сряда, 17 април 2019 г.

Happy International Haiku Day//Честит Международен ден на хайку

Today, the editor's choice of Daily Haiku is mine:

Днес, изборът на редактора на "Daily Haiku" е моето:
ветровито
затоплям ръцете си с пакетче
печени кестени

_World Haiku Review, March 2018

вторник, 16 април 2019 г.

Част от сборника на читалище "Искра -1964"

Физически днес ми беше трудно да остана за представянето на този чудесен сборник, посветен на 55-годишнината на читалище "Искра"-1964", но сърдечно благодаря на главните организатори - Ирина Славчева и Райчо Русев-Райсън за възможността да бъда част от този сборник с три мои стихотворения: "Автопортрет", "Когато душата чака" и "Фея със златни коси".петък, 12 април 2019 г.

Cattails/April 2019

Cattails, April 2019//page 21

cold morning—
some snow on the beard
 of a schnauzer

студена сутрин
сняг по брадата
 на шнауцер

Vessislava Savova, Bulgaria

петък, 5 април 2019 г.

World Haiku Review/March 2019

anniversary
a postcard addressed 
to somebody else

годишнина
картичка адресирана
до някого друг