Метъл поезия - авторски преводи

С настоящата страница искам да споделя текстовете на любими групи и изпълнители, които оформиха музикалния ми вкус в детските и тийнейджърски години. Онова време, когато 14-та метъл-тека ни събираше рано в неделя и родителите ни не се тревожеха за това къде сме. Култура или субкултура? Всеки ще реши сам за себе си. За мен, тези изпълнители са част от израстването ми. Не съм чувала скритите им "сатанински" послания - изключая шеговитото "Защо се бъркате в работи, които не разбирате" на Iron Maiden, - но "който търси, намира".
Страницата ще бъде обновявана периодично.
В. Савова

Част 1:
Judas Priest

Judas Priest – група, която омайва както с музикалните си изпълнения, така и с школувания глас на Робърт Артър Джон Халфорд, пял и в Миланската Скала. Джудас имат издадени 30 милиона албума в цял свят. С тези преводи не откривам топлата вода, а само отдръпвам завесата за това как групата ми повлия на мен. Както сте забелязали от страницата, те са авторски - тъй, че не придиряйте за някоя и друга добавена или променена дума. Ритъмът на Judas предполага. Не съм нарушила смисъла. Освен това... Не хапя и не нарушавам закона, спокойно! ))) Само на зазоряване все още се ослушвам за птици.


1. Хапе любовта
(от текста се подразбира, че не са "ухапвания" от любов)

Почувстваш ли се сигурна,
почувстваш ли се в омая.
То е, когато съм извисен,
то е, когато съм паднал.

Плъзгайки се над мъгла -
едва доловим звук, -
целувка ще ти донеса,
изпълнен със зло напук.

В късна доба, да -
хапе любовта,
хапе любовта

В късна доба, да -
хапе любовта.

В твоята стая,
дето дълбок е съня,
споко си лежиш,
а към теб аз пълзя

После от горе се намирам
Близо до устните ти - магия
Върху ти се извивам
Усмихваш се, докат' те пия

Сега ти си моя
Аз те контролирам
Вкусвам живота, твоя
Душата ти прибирам

Лекичко помръдваш
Нежно ми стенеш
Страстта е във въздуха
От стона ми се съвземаш

В късна доба, да
хапе любовта
Любовта хапе те
Кани те
Да празнуваш в нощта,
Възбужда те
Възторгва те
Изцежда те до белота
Хапе любовта

От пръв поглед разбра,
че атаката ми ще ти се хареса
с първото ми ухапване - това,
че назад не би имало пътека

Тъй, че в прегръдките ми ела,
отбелязвам всеки кръгъл час
Ще се завърна
да те уловя и разкъсам аз

В късна доба да,
хапе любовта

Love Bites

When you feel safe
When you feel warm
That's when I rise
that's when I crawl

Gliding on mist
hardly a sound
Bringing the kiss
evils abound

In the dead of the night
love bites
love bites

In the dead of the night
love bites

Into your room
where in deep sleep
There you lie still
to you I creep

Then I descend
Close to your lips
Across you I bend
You smile as I sip

Now you are mine
In my control
One taste of your life
And I own your soul

Softly you stir
Gently you moan
Lust's in the air
Wake as I groan

In the dead of night love bites

Love bites you
Invites you
To feast in the night
Excites you
Delights you
It drains you to white

Love bites

You knew at first sight
You'd enjoy my attack
That with my first bite
There'd be no turning back

So come in my arms
I strike any hour
I will return
To trap and devour

In the dead of night love bites

2. Да наруша закона

Напълно загубен аз бях – безработен голишар
Носех се от град на град, отвътре побеснял
Чинеше ми се, че дали жив съм на нкой не му дреме
Тъй че животът ми можеше друг път да поеме

Да наруша закона, да наруша закона
Да наруша закона, да наруша закона
Да наруша закона, да наруша закона
Да наруша закона, да наруша закона

Толкова много от светлото бъдеще, че дори да почна не можах
Толкова неизпълнени обещания, от които яд в сърцето събрах
Ти не знаеш що е това, нямаш си дори представа
Ако имаше, ти самият би избрал работа такава.

Да наруша закона, да наруша закона
Да наруша закона, да наруша закона
Да наруша закона, да наруша закона
Да наруша закона, да наруша закона

Ти не знеш що е това

Да наруша закона, да наруша закона
Да наруша закона, да наруша закона
Да наруша закона, да наруша закона
Да наруша закона, да наруша закона

Закона да наруша

Breaking the Law

There I was completely wasting, out of work and down
All inside its so frustrating as I drift from town to town
Feel as though nobody cares if I live or die
So I might as well begin to put some action in my life

Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law

So much for the golden future, I cant even start
I’ve had every promise broken, there’s anger in my heart
You dont know what its like, you dont have a clue
If you did youd find yourselves doing the same thing too

Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law

You dont know what its like

Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law

Breaking the law

3. Преди зазоряване

Преди зазоряване, чувам те да шепнеш
в съня ти: „Нека утрото не ми го вземе”
Навън птиците започват да се обаждат
Тъй сякаш да се съберат като тръгвам.

Цял живот отне ми, така че да намеря
Да намеря някой, който би останал
Чакал съм твърде дълго, а сега си тръгваш
Моля те, не отнемай всичко (х2)


Преди зазоряване, чувам те да шепнеш
в съня ти: „нека утрото не ми го вземе”

Before the dawn

Before the dawn, I hear you whisper
In your sleep "dont let the morning take him"
Outside the birds begin to call
As if to summon up my leaving

It's been a lifetime since I found someone
Since I found someone who would stay
I've waited too long, and now you're leaving
Oh please don't take it all away

It's been a lifetime since I found someone
Since I found someone who would stay
I've waited too long, and now you're leaving
Oh please don't take it all away

Before the dawn, I hear you whisper
In your sleep "dont let the morning take him

Част 2:
Iron Maiden
Една емблематична група, която може да изпее както "Номерът на звяра" (но добавя - номер на човек е), така и "Седмият син на седми син". За мен, те са любознателни творци. Претърпели катаклизмите на събирания, раздели и повторни събирания; смяна на вокали - Пол Андрюс (познат с псевдонима Пол Ди'Ано), поради липса на възможност, а може би и на желание, да се разбере със Стив Харис- текстописец и китарист - (сравнява отношенията им с тези между Хитлер и Мусолини) напуска групата, но не и преди да остави парчета като публикуваното по-долу "Странен свят" и бива заменен от Брус Дикенсън. С него Iron Maiden определено добиват по-твърдо звучене. Той самият също напуска групата между 1993 и 1996 г., но отново се завръща. Групата търпи и много други промени, но Google ще ви разкаже за тях подробно. 

1. „Странен свят”

(текстописец: Стив Харис)

Място единствено – за мечтата надежда,
тук да живееш не е това, което изглежда.
В небето кораб от бяла светлина –
никой не знае какво е това.
Ето ме, тук съм, не съм наистина там,
но защо усмивките са редки, не знам.
Разходка на мига до най-далечна планета
Тук да се живее не е просто момента
Снопове светлина излизат от земята,
а когато извикаш, посреща те тишината.
Никой не може чувствата ми да укроти
в моя нов странен свят аз съм щастлив.
Сенки трепкат от зелена трева
Момичетата пият плазмени вина.
Поглед към любовта отключва мечта
Който тук живее, не ще познае старостта
Не ме ли чуваш, че викам? Ооо

Iron Maiden Strange World
(text writings: Steve Harris)

The only place where you can dream,
living here is not what it seems.
Ship of white light in the sky,
nobody there to reason why.
Here I am, I'm not really there,
smiling faces ever so rare.
A let's walk in deepest space,
living here just isn't the place.
Stalks of light come from the ground,
when I cry there isn't a sound.
All my feelings cannot be held,
I'm happy in my new strange world.
Shades of green grasses twine,
girls drinking plasma wine.
A look at love, a dream unfolds,
living here, you'll never grow old.
Don't you hear me call? Ooh

2. Седмият син на седми син
Текст (Харис)


Ето ги – всички братя, всички до един
Биха паднали разделени, син по син
Ето ги – в очакване да се роди сина
Седмият, избран е от райски небеса
Ето, раждането му е от безпределното
Роден лечител седмият, негово е времето
Незнайно благослвен и с годините
Бавно ще развие скритото, силите
(Хор)
Седмият син на седми син (4 пъти)
После наблюдават неговото семе -
Доброто и злото - кой път ще поеме
И двете се опитват да го манипулират
Преди да е късно, силите му изпиват
(Хор):
Днес се ражда седмият; амин
Роден от жена е седмият син
И в замяна на един седми син
Сила има той болката да изцери
Дарба има невидимото да озари
Той е, избран е. Да, дано
И тъй е написано
И тъй, ще бъде то!

Iron Maiden Seventh Son Of A Seventh Son
Lyrics (Harris)

Here they stand brothers them all
All the sons divided they'd fall
Here await the birth of the son
The seventh, the heavenly, the chosen one.
Here the birth from an unbroken line
Born the healer the seventh, his time
Unknowingly blessed and as his life unfolds
Slowly unveiling the power he holds
[Chorus:]
Seventh son of a seventh son [4 times]
Then they watch the progress he makes
The Good and the evil which path will he take
Both of them trying to manipulate
The use of his powers before it's too late
[Chorus:]
Today is born the seventh one
Born of woman the seventh son
And he in turn of a seventh son
He has the power to heal
He has the gift of the second sight
He is the chosen one
So it shall be written
So it shall be done

Част 3
Metallica

Често ме питат как така креативен човек може да се "заплесне" по Destruction-а. Мисля, че и тук истината е такава, която споменах по-горе - всеки намира това, което търси. Металика постигнаха нещо много важно - две поколения ги разознават още по първите акорди. Без значение дали ги харесват или не. Наистина, клиповете им предупреждават хората, страдащи от зрителна епилепсия да не ги гледат, но какво би им попречило да ги слушат? Честно казано, аз също предпочитам да ги слушам пред това да ги гледам.


Добре дошли сте там, където времето е спряло
Никой не си тръгва, никой – то се е видяло
Луната е пълна, изглежда не ще се промени
Просто с етикет „умствено се увреди”
Сънуваш едно и също дойде ли нощта
Виждам, че свободата е на моя страна
Без заключени врати, без решетки по прозорците
Няма нищо за правене, изплашен моят мозък е
Спи, приятелю мой, и ще разбереш,
Че сънят е моята реалност
В тази клетка заключен ме държат
Защо мозъкът ми крещи от яд не ще разберат
Санаториум
Остави ме де
Санаториум
Остави ме на мира
От това, което навън е моят страх се гради
Не могат да поемат въздуха моите гърди
На мозъка ми нещо си шепне
Уверява ме, че не съм добре, не
Те си мислят, в ръцете им са главите ни
Но насилието насилие ще породи
Дръж го вързан, това го кара да е добре
Той се подобрява, не разбираш ли, е?
Не могат вече вътре да ни държат
Чуй, по дяволите, наша милост ще победят
Право те виждат, те са наясно,
Че нашият ад ще се види натясно
Санаториум
Остави ме де
Санаториум
Остави ме на мира
Санаториум
Остави ме на мира
Живот напред – страх от това
Местните стават неуморни сега
Бунт във въздуха
Готови са да убиват
Огледало назад се е втренчило
Убий – толкова приятелска дума
Изглежда начин единствен
Навън отново да излезнем

Sanatarium

Welcome to where time stands still
No-one leaves and no-one will
Moon is full, never seems to change
Just labelled metally deranged
Dream the same thing every night
I see my freedom in my sight
No locked doors, no windows barred
No things to make my brain seem scarred
Sleep my friend and you will see
That dream is my reality
They Keep me locked up in this cage
Can't they see that why my brain says rage
Sanatarium
Leave me be
Sanatarium
Just leave me alone
Build my fear of what's out there
Cannot breathe the open air
Whisper things into my brain
Assuring me that I'm insane
They think our heads are in their hands
But violent use brings violent plans
Keep him tied, it makes him well
He's getting better, can't you tell?
No more can they keep us in
Listen, dammit, we will win
They see it right, they see it well
But they think this saves us from our hell
Sanatarium
Leave me be
Sanatarium
Just leave me alone
Sanatarium
Just leave me alone
Fear of living on
Natives getting restless now
Mutiny in the air
Got some death to do
Mirror stares back hard
Kill, it's such a friendly word
Seems the only way
For reaching out again

Част 4
Ronnie James Dio

R.I.P. - Почивай в мир. Велик вокалист. Неподражаем музикант. Името е свързано както с емблематични групи - "Елф", "Рейнбоу", "Блек Сабат' и едноименната му 'Дио", "Хевън анд Хел"- така и със своята индивидуалност. Напусна ни на 16.05.2010 г. През октомври същата година в рок-столицата на България Каварна е открит негов паметник. Дио обаче ще продължи да живее, докато поколения наред (родителите ми, аз и детето ми го харесваме) разпознават гласа му и започват да си припяват негови песни. Опитах да подредя този превод и в клип - аматьорска работа, но със запазени обич и почитание към Твореца Дио!Твърде дълго бе там, в полунощното море
О, какво става с мен, е?
Тигъра яхни
Виждаш, че е на ресни,
но знаеш, че е чист,
мисълта ми дали следиш?
Трябва да се махаш,
Свещени гмуркачо!
Искрящи диаманти,
като на черно-синя котка очи.
Нещо идва за теб, знаеш ти
В надпревара с утринта,
в слънцето се скрий, докато да видиш светлината,
ще се моли душата
Трябва да се махнеш, да се махнеш
Между лъжи от кадифе,
има истина – като стомана твърда.
Видението не ще умре.
Неспиращо колело е живота, да.
Свещени гмуркачо,
звезда си на маскарада -
страха не бива да те стяга
На тигъра скачай,
сърцето му усети,
но че е зъл знаеш ти
има светлина, която не блести


Holy Diver

You've been down too long in the midnight sea

Oh what's becoming of me?
Ride the tiger
You can see his stripes but you know he's clean
Oh don't you see what I mean
Gotta get away
Holy Diver
Shiny diamonds
Like the eyes of a cat in the black and blue
Something is coming for you
Race for the morning
You can hide in the sun 'till you see the light
Oh we will pray it's all right
Gotta get away-get away
Between the velvet lies
There's a truth that's hard as steel
The vision never dies
Life's a never ending wheel
Holy Diver
You're the star of the masquerade
No need to look so afraid
Jump on the tiger
You can feel his heart but you know he's mean
Some light can never be seen

Част 5
Alice Cooper
Грозник? Сигурно. Но като че ли, ми е минало времето (не че някога съм го усещала като настъпило такова) да бъда "групи" (фанатичен последовател на нечия група,която ги следва паралелно по концертите им). Алис за мен е невероятен глас и дори телефонът ми звъни с мелодията на "Стивън", превод на която ви предлагам по-долу. Когато дъщеря ми бе малка и вече чу този невероятен глас, реши, че ще се омъжи за него (по време на онзи, така наречен, "ранен пубертет"), без значение, че чисто биологически би могъл да ѝ бъде дядо. И то съвсем не, заради визията муСтивън (от Алис Купър)
превод: Весислава Савова

Не искам да видя как си тръгваш,
Не искам дори там аз да бъда
Очите си ще закрия,  
а молитвата - тя ще замине
Само минута от живота си живял
Трябва сега да сънувам,
Да пищиш неща да чувам
Не искам да чувам как ти плачеш
Ти просто не знаеш
Колко дълбоко това ме порязва
Тъй че, очите си ще закрия
и молитвата ще си замине
само минута от живота си живял
Трябва сега да сънувам,
Да пищиш не ща да чувам
Стивън
Името си чувам (Стивън)
Вика ли ме някой?
Името си чувам (Стивън)
Това ледено дихане
Нашепва ми викове от болка
Не искам да усещам как умираш
Но ако това е начинът
На Божията промисъл
Пенита на очите ти ще сложа
И ще си замине, чат ли си?
Само минута от живота си живял
Трябва сега да сънувам,
Да пищиш не ща да чувам
(Стивън) (Вика ли ме някой? – Не)
(Стивън)
(Мисля, че чувам глас
от другата страна на вратата)
(Стивън) името си чувам
(Стивън( (Вика ли ме някой?
Името си чувам).
(Стивън) (Какво желаеш?)
(Стивън) (Какво желаеш?)
(Какво желаеш?) (Стивън)
(Името си чувам)
Steven
by Alice Cooper

I don't want to see you go,
I don't even want to be there.
I will cover up my eyes
And pray it goes away.
You've only lived a minute of your life
I must be dreaming,
Please stop screaming.
I don't like to hear you cry.
You just don't know
How deep that cuts me.
So I will cover up my eyes
And it will go away.
You've only lived a minute of your life
I must be dreaming,
Please stop screaming.
Steven
I hear my name. (Steven)
Is someone calling me ?
I hear my name. (Steven)
That icy breath,
It whispers screams of pain.
I don't want to feel you die,
But if that's the way
That God has planned you,
I'll put pennies on your eyes
And it will go away, see ?
You've only lived a minute of your life
I must be dreaming,
Please stop screaming.
(Steven) (Is someone calling me ? - No)
(Steven)
(I think I hear a voice,
It's outside the door.)
(Steven) I hear my name.
(Steven) (Is someone calling me ?
I hear my name.)
(Steven) (What do you want ?)
(Steven) (What do you want ?)
(What do you want ?) (Steven)
(I hear my name.)


Част 6
Pleasure Slave, Manowar (Kings of Metal, 1988)

Предизвикателство си беше – който ме познава, знае защо. Освен това, след като прочетете превода, ще разберете, че съвсем не е обикновено садо-мазо. „Единствената й мъка е за жени, живеещи в лъжи” ... все пак

Тя чака да ми целуне ръка,
Но командата ми ще дочака.
Вериги и нашийник свалиха я на колена,
Свободна е да ме задоволи сега.
Жено, бъди ми робиня,
За да живееш, това е причина.
Жено, бъди ми робиня
Най-големият дар ще ти даря
Жено, бъди ми робиня
Преди падението си, нямаше живот тя,
Сега е робиня, не нечия жена
Единствената й мъка е за жени, живеещи в лъжи,
Своята маска тя свали.
Жено, бъди ми робиня,
В леглото ми окована
Жено, бъди ми робиня
Молеща ме да те нахраня
Жено, ела тук,
Дрехите си свали
И ме задоволи
Жено, бъди ми робиня,
В леглото ми окована
Жено, бъди ми робиня
Молеща ме да те нахраня.
Искам те сега,
Моя робиня бъди.

She Is Waiting To Kiss My Hand
But She Will Wait For My Command
My Chains And Collar Brought Her To Her Knees
She Now Is Free To Please
Woman Be My Slave
That's Your Reason To Live
Woman Be My Slave
The Greatest Gift I Can Give
Woman Be My Slave
Before Her Surrender She Had No Life
Now She's A Slave Not A Wife
Her Only Sorrow Is For Women Who Live With Lies
She's Taken Off Her Disguise
Woman Be My Slave
Chained Unto My Bed
Woman Be My Slave
Begging To Be Fed
Your Body Belongs To Me
Woman Come Here
Remove Your Garments
Kneel Before Me
Please Me
Woman Be My Slave
Chained
Into My Bed
Woman Be My Slave
Begging To Be Fed
I Want You Now
Woman Be My Slave

Част 7

Мерелин МенсънМерелин Менсън – псевдоним на Брайън Уорнър, - е много специален за мен. Скандален, провокативен, на моменти дори противен (за някои). Роден през еротично съчетаната 1969 година, той е известен със съчетаването на крайностите. Дори самият му псевдоним е такъв – комбинация от имената на най-нежната жена (Мерелин Монро) и на най-мразения сериен убиец (Чарлз Менсън). Винаги съм си мислела, че нехаресващите Менсън, всъщност са хора, които не харесват простичките истини. Той, например, казва открито: „Винаги съм смятал, че другите хора са заменими.” Нещо против това?  Малко се знае и за факта, че той е и талантлив акварелен художник. Негови картини са продадени вече за над 5000 долара всяка. Той нарича своето движение в изкуството „Celebritarian Corporation” (“Звездна коропорация”).

Ето и авторският (подчертавам – авторски) ми превод на песента му „Покварена любов”
Sometimes I feel I've got to
Run away I've got to
Get away
From the pain that you drive into the heart of me
The love we share
Seems to go nowhere
I've lost my lights
I toss and turn I can't sleep at night

Once I ran to you (I ran)
Now I'll run from you
This tainted love you've given
I give you all a boy could give you
Take my tears and that's not nearly all
Tainted love
Tainted love

Now I know I've got to
Run away I've got to
Get away
You don't really want any more from me
To make things right
You need someone to hold you tight
You think love is to pray
I'm sorry I don't pray that way

Once I ran to you (I ran)
Now I'll run from you
This tainted love you've given
I give you all a boy could give you
Take my tears and that's not nearly all
Tainted love
Tainted love

Don't touch me please
I cannot stand the way you tease
I love you though you hurt me so
Now I'm going to pack my things and go
Touch me baby, tainted love
Touch me baby, tainted love
Touch me baby, tainted love

Once I ran to you (I ran)
Now I'll run from you
This tainted love you've given
I give you all a boy could give you
Take my tears and that's not nearly all
Tainted love
Tainted love
Tainted loveПокварена любов”

Понякога чувствам, че трябва
Да избягам, трябва
Да се махна
От болката, която ми вкара право
в сърцето
любовта, която сподели
изглежда на никъде не върви
загубил своята светлина
въртя се само, не мога да спя през нощта

Веднъж избягал при теб (аз избягах)
сега ще бягам от теб
Тази покварена любов, която ми даде
Давам ти всичко, което момче би могло да даде
Вземи сълзите ми и това съвсем не е всичко
Покварена любов
Покварена любов

Сега аз знам, че трябва
Да избягам, аз трябва
Да се махна
Ти наистина не искаш нищо повече от мен
За да оправя нещата, разбери
Искаш някой здраво да те държи
Мислиш, че с молитва се взима любовта
Съжалявам, но аз не се моля така

Веднъж избягал при теб (аз избягах)
сега ще бягам от теб
Тази покварена любов, която ми даде
Давам ти всичко, което момче би могло да даде
Вземи сълзите ми и това съвсем не е всичко
Покварена любов
Покварена любов

Не ме докосвай, нима не ме чуваш -
Не понасям начина, по който възбуждаш
Обичам те, макар че ме рани и за това
Махам се – багажа ще си събера
Докосни ме, скъпа, покварена любов
Докосни ме, скъпа, покварена любов
Докосни ме, скъпа, покварена любов

Веднъж избягал при теб (аз избягах)
сега ще бягам от теб
Тази покварена любов, която ми даде
Давам ти всичко, което момче би могло да даде
Вземи сълзите ми и това съвсем не е всичко
Покварена любов
Покварена любов
Покварена любов
Част 8
Motörhead


Motörhead създават много “оргазмени” песни, включително и тази по-долу и то не заради изпъкващ сексапил на членовете на групата или влудяващия глас на вокала Леми Килмистър. Те знаят как да напипат онази струна, която подобно на устройството, за което се говори в едноименната песен да предизвиква странни вибрации не само в тялото, но и в мозъка на слушащите. Ето един абсолютно авторски, а не – буквален превод на „парчето”, изпято между другото и от последователи на Леми, привнесли своя дан за музикалното богатство. Няма да ги изреждам поименно – гугъл ще ви поведе натам.


 ("Оргазматрон" е измислено електромеханично устройство, което за първи път е споменато във филма Sleeper, което показва ефектите от свързаните устройства. Подобни устройства са се появявали и в други творби на фантастиката. Терминът също така се прилага и за реално устройство, което е в състояние да предизвика подобни на оргазъм усещания, използвайки електроди, закрепени на долната част на гръбначния стълб)

Единствен съм, Оргазматрон, протегната алчна ръка
Имиджът ми е агония, слугите ми порят тази земя
Роболепен и арогантен, прикрит и изпразнен – за мен,
В мое име, две хиляди години мизерия и мъка. Всеки ден
Лицемерието издигнато на педестал, параноя на земята
Името ми нарича се религия - садистична курва, свята

Истината преиначавам, света управлявам, коронясан с лъжа
Император съм на лъжите, вие мизерно пълзите в моите крака
Обирам ви и убивам ви, падението ви аз ще полея
И все пак ми се мазните, а от болката ви пък дивея
И всичките ми обещания са лъжи, любовта ми – омраза
Политик съм аз и само тъй вашата съдба ще покажа

Марширувам пред свят мъченически, армия за битка, да
Говоря за велики героични дни, на мощ и победа така
Държа в ръце банер, пропит от кръв, казвам ви, бъдете смели
Към вашата съдба ви повеждам, към гроба ви водя онемели
Костите ви палат ще ми изградят, очите ви – в моята корона
Понеже аз съм Марс, бог на войната, ще ви посека със закона.

I am the one, Orgasmatron, the outstretched grasping hand
My image is of agony, my servants rape the land
Obsequious and arrogant, clandestine and vain
Two thousand years of misery, of torture in my name
Hypocrisy made paramount, paranoia the law
My name is called religion, sadistic, sacred whore.

I twist the truth, I rule the world, my crown is called deceit
I am the emperor of lies, you grovel at my feet
I rob you and I slaughter you, your downfall is my gain
And still you play the sycophant and revel in you pain
And all my promises are lies, all my love is hate
I am the politician, and I decide your fate

I march before a martyred world, an army for the fight
I speak of great heroic days, of victory and might
I hold a banner drenched in blood, I urge you to be brave
I lead you to your destiny, I lead you to your grave
Your bones will build my palaces, your eyes will stud my crown
For I am Mars, the god of war, and I will cut you down

Част9 

WASPWASP "We Are Sexual Perverts" -«Ние сме сексуално извратени»  Не знам. Може и да са. Но не това е важното. По-интересното е, че гласът на Блеки  Лоупес (вокал) е може би най-чистият в целия метъл свят. Те са ми малко софт като звучене, но имат парчета като това, по-долу, които ще останат емблематични. Завинаги.  Чудех се дали да не заменя „като звяр” с „като животно” – по-близко до българския жаргон, но някак ми се начупи ритъмът. Затова го оставям така. И продължавам да чакам... звяраI got pictures of naked ladies
Lying on their beds
I whiff that smell and sweet convulsion
Starts a-Swelling inside my head
I'm making artificial lovers for free
I start to howl I'm in heat
I moan and growl and the hunt drives me crazy
I **** like a Beast
I come round, round I come feel your love
Tie you down, down I come steal your love
I come round, round I come feel your love
Tie you down, down I come steal your love
I'm on the prowl and I watch you closely
I lie waiting for you
I'm the wolf with the sheepskins clothing
I lick my chops and your tasting good
I do whatever I want to, to ya
I'll nail your *** to the sheets
A pelvic thrust and the sweat starts to sting ya
I **** like a beast
I come round, round I come feel your love
Tie you down, down I come steal your love
I come round, round I come feel your love
Tie you down, down I come steal your love
Come ride, savage seduction
Ride, ride, ride

WASP Животно
Взех си картинки на голи мадами
На леглото излегнати
Вдишах този мирис и сладка конвулсия
Почна да ме люшка вътре в моята глава
Изкуствени любовници правя безплатно
Почвам да вия разгонен
Стена и ръмжа и ловът ме подлудява
Шибам като звяр
Кръга стеснявам, идвам да усетя любовта ти
Да те вържа, идвам да ограбя любовта ти
Кръга стеснявам, идвам да усетя любовта ти
Да те вържа, идвам да ограбя любовта ти
Дебна да те сваля и те гледам отблизо
Лежа и те чакам
Аз съм вълкът в овчата кжа
Облизвам си устата,а ти си тъй вкусна
Ще направя каквото и да е йааа!
циците ти ще закова към чаршафите.
Таз закован и потта почва да вони
Шибам като звяр
Кръга стеснявам, идвам да усетя любовта ти
Да те вържа, идвам да ограбя любовта ти
Кръга стеснявам, идвам да усетя любовта ти
Да те вържа, идвам да ограбя любовта ти
Ела ме яхни,  диво изкушение
Яхни, язди, язди

Част 10
Iced Earth

Една великолепна еклектика и като стил (пауър, траш, спийд метъл, че и малко готик), и като тематика (религиозни мотиви, легенди, фантастични елементи). За мен са сравнително ново откритие, въпреки че съществуват още от 1984 г., но на 2.2.2014 бяха в България. Пропуснах концерта им, но това не пречи да слушам песните им. След приятен разговор с приятели, се заех с това:

"Духът на времената"
(оригинал - Sons Of Liberty)
И както си седях и размишлявах
За нищо вече аз не съжалявах
Но въпросите все тъй си остават
Несправедливости света населяват
Раздяла, мъка и насилие
Дали ще му намерим края?
И вгледах се дълбоко във очите
От страха им потекоха ми сълзите
Това е истина – да го признаем

Можеш да ме вземеш,
Но волята ми не ще отнемеш
Душата ми не е за продан
Не се боя от нищо
И справедливостта ще победи
Душата ми не е за продан


Това е моето престъпление.
А тъмнината – ще я изтърпя.
Е, аз ще остана твърд, но знам
Че истината ще порасне там
И всеки ден ще ставаме по-силни
Ако те вземат тленното ми тяло,
Тогава наистина ще бъда свободен
Духът ми ще остане волен

Можеш да ме вземеш,
Но волята ми не ще отнемеш
Душата ми не е за продан
Не се боя от нищо
И справедливостта ще победи
Душата ми не е за продан

На английски, тук - http://www.azlyrics.com/lyrics/icedearth/spiritofthetimes.html

Част 11
Ако има нова група, която да ме е впечатлявала максимално и като звучене, и като сценично присъствие, това са... Rammstein. Два концерта в София - и двата бяха безупречни. Имах удоволствието да присъствам и на двата. Може и да ви разочаровам, но този път преведох една от песните им на английски. Така ми прозвуча, така го записах. Може "онзи, с крилата" (музът) да ме навести и след време да го направя и на български.

Bück dich befehl ich dir
wende dein Antlitz ab von mir
dein Gesicht ist mir egal
bück dich

Ein Zweibeiner auf allen Vieren
ich führe ihn spazieren
im Passgang den Flur entlang
ich bin enttäuscht

Jetzt kommt er rückwärts mir entgegen
Honig bleibt am Strumpfband kleben
ich bin enttäuscht total enttäuscht

Bück dich...
das Gesicht interessiert mich nicht

Der Zweibeiner hat sich gebückt
in ein gutes Licht gerückt
zeig ich ihm was man machen kann
und ich fang zu weinen an

Der Zweifuß stammelt ein Gebet
aus Angst weil es mir schlechter geht
versucht er tief sich noch zu bücken
Tränen laufen hoch den Rücken

Bück dich...

Bück dich befehl ich dir
wende dein Antlitz ab von mir
dein Gesicht ist mir egal
bück dich noch einmal

Bück dich...


Bend down, I come and thee
Turn your mug away from me
Your face means nothing to me
Bend down

One bipod of all the quad
I take it out for a walk
Slowly down the corridor
Frustrated I am of all

Now it’s coming back – by me it’s met
Some honey stuck on the garter belt
I am frustrated totally frustrated

Bend down…
The face of thee is not in interest to me

The bipod is bent
To the light it went
To show it what one can do
And I started crying too

A prayer stammered by the bipod
Out of fear, not to feel me better, not
It tries to bend down more and more
Tears slowly on its back…they roll

Bend down…

Bend down, I come and thee
Turn your mug away from me
Your face means nothing to me
Bend down

Bend down…
Die Tränen greiser kinderschaar
ich zieh sie auf ein weisses Haar
werf in die Luft die nasse Kette
und wünsch mir das ich eine Mutter hätte

keine Sonne die mir scheint
keine Brust hat Milch geweint
in meiner Kehle steckt ein Schlauch
hab keinen Nabel auf dem Bauch


Mutter ... Mutter Mutter ... Mutter

 Ich durfte keine Nippel lecken
 und keine falte zum verstecken
niemand gab mir einen Namen
gezeugt in Hass und ohne Samen

der Mutter die mich nie geboren
hab ich heute Nacht geschworen
ich werd dir eine Krankheit schenken
und sie danach im Fluß versenken

Mutter .. Mutter Mutter ..

In ihren Lungen wohnt ein Aal
auf meiner Stirn ein Muttermahl
entferne es mit Messers Kuß
 auch wenn ich daran sterben muß (x2)

Mutter ... Mutter ... Mutter ... Mutter !!
Ohh ... gib mir Kraft
Mutter (x4)  ...

MOTHER

By adult children in tears – a crowd
Stringing on white hairs, crying aloud
Throwing a chain up in the air
I make a wish – to have a mother dare

Sun has never shone on me
Milk has never fed me
In my throat I have a tube
And no navy on my gut


Mother…

No nipples was I allowed
And to hide – no fold
Not by name have I ever hollowed
With not a seed by haste swallowed

I had no mother me to born
By me this night she is sworn
Decease for her I chose
In the river her to douse

Mother…

Instead of lungs she had an eel
A mother’s mark on my forehead still
I get a rid of it by a knife
I don’t want even it by my side (x 2)

Mother
Oh, give me strength
You, mother (x4)
Няма коментари:

Публикуване на коментар