неделя, 1 октомври 2017 г.

September - Three years/a tercet per day2015
2016
2017
Sept., 1st
sunset
your shadow
over mine

залез
сянката ти
върху моята
new month
too big for me
my old dress

нов месец
твърде ми е голяма
старата рокля
girls’ laughter
my daughter shares
experiences

момичешки смях
дъщеря ми споделя
преживявания
Sept., 2nd
yellow leaf
I hide my tears
behind sunglasses

жълто листо
крия сълзите си
зад слънчеви очила
closer to the ground
I fall down
while riding

все по-близо до земята
падам
докато карам колело
magpie’s chatting…
my grandmother gets ready
for my sister’s wedding

бъбрене на врана...
баба ми се приготвя
за сватбата на сестра ми
Sept., 3rd
last traces
going in a circle
for an hour

последни следи
въртене в кръг
от час
day in the park
sharing one book
with two writers

ден в парка
споделяне на книга
с двама писатели
my sister’s wedding
after the storm
sunshine

сватбата на сестра ми
след бурята
слънце
Sept., 4th
new dress
a try to hide
the scars

нова рокля
опит да скрия
белезите
I run
with the wind
first sunbeams

тичам
с вятъра
първи слънчеви лъчи
back-pain…
but how much I danced
yesterday

болка в кръста...
но колко много танцувах
вчера
Sept., 5th
jogging
lead ahead
by some fragrance

джогинг
водена напред
от аромат
in the zoo –
elephants’ cage
full of pigeons

в зоопарка –
клетката на слоновете
пълна с гълъби
race walk
Sofia’s sights
in a kaleidoscope

спортно ходене
забележителностите на София
в калейдоскоп
Sept., 6th
recharge
my lover’s smile
in his wife’s eyes

презареждане
усмивката на любимия ми
в очите на жена му
day off
much work
no money

почивен ден
много работа
никакви пари
day off
bustling
at the book exchange

почивен ден
оживление
на борсата за учебници
Sept., 7th
late for work
the rescue operation
for a hurt kitten

закъсняла за работа
спасителната операция
за ранено котенце
sunrise
I throw away
a box of cigarettes

изгрев
изхвърлям
кутия цигари
bills paying...
the melting down
of my grandma’s pension

плащане на сметки...
стопяването
на бабината пенсия
Sept., 8th
child’s laughter
jump in the puddle
like in the sea

детски смях
скок в локвата
като в морето
cigarette smoke
scars of sunk nails
on my palms

цигарен дим
следи от впити нокти
по дланите ми
day off
I figure out a new game
for my kid’s kitten

почивен ден
измислям нова игра
за котето на децата ми
Sept., 9th
rainy day
none sees the tears
under the umbrella

дъждовен ден
никой не вижда сълзите
под чадъра
lost Friday off
the less time
the more effort

загубен почивен петък
колкото по-малко време
толкова повече усилия
cleaning day
my pets play
hide and seek

ден за чистене
домашните ми любимци
играят на криеница
Sept., 10th
National Grandparents’ Day
cold wind
some people stop
by an old stork

студен вятър
няколко човека спират
до стар щъркел
Krishna Fest
the grey city
full of colors

празник на Кришна
сивият град
пълен с цветове
headache…
yet my Granny
makes me smile

главоболие...
и все пак баба ми
ме кара да се усмихвам
Sept., 11th
photo
in black and white
who’s who?

снимка
в черно и бяло
кой кой е?
new home
the squirrel rolls
a hazelnut

нов дом
катеричката търкаля
лешник
nine-eleven
why is the time
so merciless?

11.9.
защо времето е
толкова безпощадно?
Sept., 12th
coffee time
a sunk fly
in my cup

време за кафе
удавена муха
в чашата ми
suburbs
there are still flowers
around the blocks

крайни квартали
още има цветя
около блоковете
sunny day
the first presents for my BD
a week earlier

слънчев ден
първите подаръци за р.д.
седмица по-рано
Sept., 13th
literature day
the less words
the better

ден за литература
колкото по-малко думи
толкова по добре
gloomy sky
a friend shares
some secrets

мрачно небе
приятел споделя
няколко тайни
moon last quarter
just two days till
the new school year

последна четвърт на луната
само два дни
до новата учебна година
Sept., 14th
countless faces
melt in one
Picasso’s portrait

безброй лица
слети в едно
портрет на Пикасо
end of summer school
the students interested
in lunch

край на лятното училище
учениците се интересуват
от обяда
indoor lesson
a student of mine shows me
his new room

урок на закрито
мой ученик ми показва
новата си стая
Sept., 15th
first school day
the bell hidden
in a bush

първи учебен ден
звънецът скрит
в храст
first school day
I ride my bike
out of the city

първи учебен ден
карам колелото си
извън града
first school day
we teach our dog
on a special playground

първи учебен ден
обучаваме кучето си
на специална площадка
Sept., 16th
moon spell
one more morning
without you

лунно заклинание
още една сутрин
без теб
bio ice cream
what was that
I tasted before?

био сладолед
какво е било онова
което съм опитвала преди?
bike carnival
cardboard hats
fly around

велокарнавал
картонени шапчици
летят наоколо
Sept., 17th
phone call
the night gets
brighter

телефонно обаждане
нощта става
по-светла
early walk
lying on the pavement
to shot mom

ранна разходка
легнал на тротоара
да снима мама
walk in the park
stages for some fest
on the grass

разходка в парка
сцените за някакъв фест
на тревата
Sept., 18th
black cat
just one star
in the sky

черна котка
само една звезда
на небето
charity running
the more laps
the more smiles

благотворително тичане
колкото повече обиколки
толкова повече усмивки
12 km race walking
so many …
gloomy people

12 км спортно ходене
толкова много...
мрачни хора
Sept., 19th
birthday
further from the nest
closer to the sky

рожден ден
по-далеч от гнездото
по-близо до небето
birthday
the presents as many as
the smiles

рожден ден
подаръците толкова
колкото и усмивките
birthday
precious people
precious wishes

рожден ден
безценни хора
безценни пожелания
Sept., 20th
grey sky
I have no time
to waste

сиво небе
нямам време
за губене
a birthday card
form my pupil –
an owl and a cake

картичка за рожден ден
от мой ученик –
совичка и торта
new moon
so many calls
from old clients

новолуние
толкова много обаждания
от стари клиенти
Sept., 21st
day off
so much speaking
for Enjoy the Silence*

почивен ден
толкова много говорене
за Наслади се на Тишината

*Depeche Mode
keep celebrating
in my arms cards
… and hugs

още празненства
в ръцете ми карички
... и прегръдки
new book …
after the presentation
more friends

нова книга...*
след представянето
още приятели

*Ивет Лолова
Sept., 22nd
morning
a golden necklace
in the dirty channel

сутрин
златна огърлица
в мръсния канал
sip of coffee
in the ancient town
busy people

глътка кафе
в древното градче
заети хора
cycling
for a noble cause
first day of fall

колоездене
за благородна кауза
първият ден на есента
Sept., 23rd
rain
the staircase to a garden
of marble

дъжд
стълбището към градина
от мрамор
meeting with a writer
his book tells less
than his eyes

среща с писател
книгата му казва по-малко
от очите му
short cut
why so little
… time?

пряк път
защо е толкова малко
... времето?
Sept., 24th
rain...
we run together
in between the drops

дъжд...
тичаме заедно
между капките
bike carnival
bees try to taste
my paper roses

велокарнавал
пчели се опитват да вкусят
хартиените ми рози
festival in the park
my grandma’s youth
in her eyes

фестивал в парка
младостта на баба ми
в очите ѝ
Sept., 25th
new dress
my cat pushes the coffee
on it

нова рокля
котаракът ми бута кафето
върху нея
first meeting
a puppy’s labyrinth
in the basement

първа среща
лабиринт на кутренце
в мазето
walk in the park
a squirrel peeks
behind the oak

разходка в парка
катеричка наднича
зад дъба
Sept., 26th
broken glass –
we weave fingers
above it

счупена чаша –
преплитаме пръсти
над нея
fall in the park
my best photo
with a squirrel

есен в парка
най-добрата ми снимка
с катеричка
stuck
on the underground
rain again

заседнали
в метрото
отново дъжд
Sept., 27th
silent night
our messages full
of unuttered  words

тиха нощ
съобщенията ни пълни
с неизказани думи
a ring
my beloved says he feels
something new

пръстен
любимият ми казва
че усеща нещо ново
autocorrect
some typos
are so funny

аутокоректор
някои клавиатурни грешки
са толкова забавни
Sept., 28th
morning after rain
the wind dries off
the drops

сутрин след дъжд
вятърът изсушава
капките
Love You –
first homework
of my pupil

„Обичам те“ –
първата домашна раабота
на малката ми ученичка
chance encounter
an old friend helps me
to give up a bad habit

случайна среща
стара приятелка ми помага
да откажа лош навик
Sept., 29th
dried leaves
my shoes full
of colors

сухи листа
обувките ми пълни
с цветове
new pet
who said dogs hate
cats?

нов домашен любимец
кой каза че кучетата мразят
котките?
one year at home
the tomcat starts playing tag
with our dog

една година вкъщи
котаракът започва гоненица
с кучето ни
Sept., 30th
TXT
my phone’s ringtone
Is This Love

СМС
телефонът ми звъни с
„Това любов ли е“
safety at school -
who is clever enough
to explain it to the kids?

училищна безопасност -
кой е достатъчно умен
да я обясни на децата?
windy weather
I manage to catch
a cold

ветровито
успявам да хвана
настинка