петък, 31 март 2017 г.

March/Март

March, 1st
On the 1st of March people in Bulgaria wear Martenitza - an adornment made of white and red yarn that symbolize the wish for good health.
white and red
I share Bulgarian beauty
with the world

бяло и червено
споделям българската красота
със света
sunny day
white and red
smiles

слънчев ден
бяло-червени
усмивки
rainy evening
some martenitzas
already lost

дъждовна вечер
някои мартеници
вече изгубени
March, 2nd
little children
my voice sinks
in their eyes

дечица
гласът ми потъва
в очите им
jogging
I am tripped over
by a martenitza

джогинг
спъвам се
в мартеница
warm day
a sunbeam tickles
the baby’s nose

топъл ден
слънчев лъч гъделичка
нослето на бебето
March, 3rd
Liberation Day for Bulgaria
sunbeam
a forgotten song
in my mind

слънчев лъч
забравена песен
наум
new reading
the hospitality
of the lion

нов прочит
гостоприемството
на лъва
Hinamatsuri* and
Liberation Day
children’s laughter

Хинаматсури* и
Денят на освобождението
детски смях
*in Japan – girls’ or dolls’ day//в Япония – денят на момичетата или куклите
March, 4th
spring wind
my new hairstyle
on his face

пролетен вятър
новата ми прическа
върху лицето му
grey clouds
I’m in love
with the weather-guy

сиви облаци
влюбвам се
в синоптика
spring wind
I start the cleaning
of my face

пролетен вятър
започвам почистването
на лицето ми
March, 5th
March snow
so hot at the other side
of the window

мартенски сняг
толкова горещо от другата страна
на прозореца
early morning
the cat chases
a sunbeam

ранно утро
котката преследва
слънчев лъч

before the dawn...
the ink blue turns
into watery

преди зазоряване...
мастилено синьото става
воднисто
March, 6th
wet feet
the neighbors’ children
enjoy snow

мокри крачета
децата на съседите
се наслаждават на снега
breeze
the dog’s ears
ready to fly

бриз
ушите на кучето
готови да полетят
spring wind
again cats
on the tree

пролетен вятър
отново котки
на дървото
March, 7th
all day long…
going here going there
around the flat

цял ден...
насам – натам
из апартамента
sudden rain
our umbrellas
hit each other

внезапен дъжд
чадърите ни
се удрят един в друг
early morning
my dress the same color
as the sunrise

ранно утро
роклята ми в същия цвят
като изгрева
March, 8th
sunshine
on the froze day
three irises

слънце
в мразовития ден
три ириса
Women’s Day
so many flowers
on Skype

денят на жената
толкова много цветя
по скайп
Women’s Day
bunches of flowers
in my twisted hand

денят на жената
букети с цветя
в изкълчената ми ръка
March, 9th
My father’s birthday. Alas, he passed away in 2007
dad’s birthday
it is too late
for happy returns

рожденият ден на татко
твърде късно е
за пожелания за щастие
grey sky
my father’s
birthday

сиво небе
рожденият ден
на татко
cold wind
… both of us
howl

студен вятър
... и двамата
вием
March, 10th        
snow again
nobody hurries
to go out

отново сняг
никой не бърза
да излезе
still morning
sparrows bath
in a puddle

тиха сутрин
врабчета се къпят
в локвите
Travel Channel
I wish I were
there

Travel Channel
иска ми се да бях
там
March, 11th
first blossoms
covered in snow
deafening silence

първи цветчета
покрити със сняг
оглушителна тишина
pouring…
the jogging turns
into sailing

вали из ведро...
джогингът се превръща
в плаване
at the hairdresser’s …
we discuss
the spring colors

на фризьор...
обсъждаме
пролетните цветове
March, 12th
yoga workout
the instructor’s voice
fades away

тренировка по йога
гласът на инструктора
заглъхва
reflections
your working day
is off to me

отражения
твоят работен ден
и мой почивен
snowy night fall
only the dog
jumps happily

снежна привечер
само кучето
скача щастливо
March, 13th
superstitions
my black tomcat
falls asleep

суеверия
черният ми котарак
заспива
Forgiveness Day
who can tell me
the truth?

Прошка
кой може да ми каже
истината?
lunch with a friend
we laugh at the full moon
biscuits

обяд с приятелка
смеем се на бисквитки-
пълнолуние
March, 14th
warm wind
shorter and shorter
ladies’ skirts

топъл вятър
все по-къси
полите на дамите
I can hear some birds
… are they
sparrows?

чувам някакви птици
... дали са
врабчета
heavy showers
super blooming
in the California desert

проливни дъждове
супер цъфтеж
в пустинята Калифорния
March, 15th
calm sea
a meadow covered
with forget-me-nots

спокойно море
поляната покрита
с незабравки
high heals
a man sings
of a pierced heart

високи токчета
един мъж пее
за разбито сърце
sunbeams
my daughter and I
together

слънчеви лъчи
дъщеря ми и аз
заедно
March, 16th
my ex’s birthday
a TXT at the place
of kisses

рожденият ден на бившия
смс-и вместо
целувки
bare branches
my cat is playing
with a fan

голи клони
котката ми си играе
с ветрило
old photos
my ex husband’s
birthday

стари снимки
рожденият ден
на бившия
March, 17th
Saint Patrick’s Day
sleepless night
I gather some stones
from my kidneys

безсънна нощ
събирам камъни
от бъбреците
walking alone
what an outspoken
this bird is

разхождам се сама
каква бъбривка е
тази птица
dressed in green
… although I get
a pinch

облечена в зелено
... въпреки това получавам
ощипване
March, 18th
snowy morning
and sunny noon
change of lovers

снежно утро
и слънчев обед
смяна на любимите
yo, man
look at
the running horse

леле, човече,
виж
тичащия кон
sunny day
soap bubbles
and waving tails

слънчев ден
сапунени мехури
и махащи опашки
March, 19th
white silence
I sink deeper
in my dreams

бяла тишина
потъвам все по-дълбоко
в мечтите си
my ex’s nameday
he forgot to switch on
his phone

имен ден на бившия
забравил е да включи
телефона си
Lent
the butcher counts
flies on the window

Велики пости
месарят брои
мухи на витрината
March, 20th
first day of spring
my beloved and I play
hide-and-seek

първи пролетен ден
любимият ми и аз играем
на криеница
old hips
my grandmother and i
go out for a walk

стари шипки
баба ми и аз
излизаме на разходка
spring equinox
on my neighbor’s window
Christmas stars

пролетно равноденствие
на съседския прозорец
коледна звезда
March, 21st
sunbeam
pigeons in a rush
for some crumbs

слънчев лъч
гълъби в надпревара
за трошици
new week
I have to change
my hairstyle

нова седмица
налага се да променя
прическата си
hot day
a bee at the edge
of my cup of tea

горещ ден
пчела на ръба
на чашата ми с чай
March, 22nd
dull morning
my tomcat sits
on the radiator

мрачно утро
котаракът ми седи
на радиатора
walking around
no smile faces
behind the shadows

разхождам се
няма усмихнати лица
зад сенките
sunny day
so many people
in the Gelateria

слънчев ден
толкова много хора
в “Gelateria”
March, 23rd
muddy path
no footprints
before me

кална пътека
няма стъпки
пред мен
half day-off
my neighbor sings
in his bath

половин почивен ден
съседът ми пее
в банята си
dog walk
at dawn
half moon

раходка с куче
на зазоряване
половин луна
March, 24th
vegan breakfast
something sticks
on the throat

веган закуска
нещо залепва
за гърлото
rain
our umbrellas
touch each other

дъжд
чадърите ни
се докосват
suburbs
on the block rubbish
and blooming primrose

краен квартал
на уличката боклуци
и цъфнала иглика
March, 25th
Lady Day
the angel voices
of the children

Благовещение
ангелските гласове
на децата
Lady Day
my Granny’s bless
for me

Благовещение
благословията на баба
за мен
sunbeam
the soprano’s voice stronger
than the birds’ ones

слънчев лъч
гласът на сопраното
надпява птиците
March, 26th
first sin -
chocolate
for breakfast

първи грях –
шоколад
за закуска
spring breeze
my new manicure
in green

пролетен ветрец
новият ми маникюр
в зелено
election day
it is so silent
in the park

ден за избори
толкова е тихо
в парка
March, 27th
black Friday
the wise words
of E. A. Poe

черен петък
мъдростите на
Е.А. По
blooming bush
a boy looks for water
with two branches

цъфнал храст
момче търси вода
с две клончета
crowning
more and more violet
at the East

коронясване
все по-виолетово
на изток
March, 28th
strong wind
the rose you gifted me
falls apart

силен вятър
розата която ми подари
се разпада
dry spring
a dog pees
on the violets

суха пролет
куче пишка
върху виолетките
morning in the park
the dry leaves covered
with violets

сутрин в парка
сухите листа покрити
с виолетки
March, 29th
spring rain
some muddy footprints
on the door

пролетен дъжд
кални стъпки
върху вратата
rainbow
the fabric seller
dressed in black

дъга
продавачът на платове
облечен в черно
sunbeams
all over the meadow
walking toddlers

слънчеви лъчи
по цялата поляна
прохождащи дечица
March, 30th
ivy
a poisonous hug
by a stranger

бръшлян
отровна прегръдка
от непознат
chocolate
on my fingers
your lips

шоколад
по пръстите ми
твоите устни
early morning
gleaming pink
the tulip tree

ранно утро
отблясъци в розово
от магнолията
March, 31st
murmuration*
the stalker follows
his path

мурмурация*
ловецът върви
по пътя си

*flock of starling birds
ято скорци
parade
hooves and heels
in the same rhythm

парад
копита и токчета
в един и същи ритъм
morning after rain
the strong fragrance
of a blooming plum

утро след дъжд
силният аромат
на цъфнала джанка