четвъртък, 31 декември 2020 г.

Отива си...

(спомням си Йордан Радичков)  

Отива си още един верблюд. Да, маестро Радичков беше последният, който ни напомни, че сме измислили времето, за да надхитрим верблюдите, но този беше от най-опашатите - като развя тази ми ти опашка на 13-и март, та всяко дърво, куче, коридор, гущер, надгробно слово (уви, имаше твърде много) и най-вече - човек бяха съмнителни. Още я вее тази опашка верблюдът му с верблюд, но пак да напомня съвета на Йордан Радичков: "ОКОТО ДА БЪДЕ БУДНО!" 

Нов верблюд - нов късмет! На идващия опашката му е подрязана. Нека само носи и гради, защото вече знаем как може да руши! 

За много години! Дано са достатъчно, че на Луната пак да е поникнала трева, преди Земята да се е покрила само с пясък!

снимки от мен, за настроение

четвъртък, 24 декември 2020 г.

New Tanka//Нова танка

 The Blo͞o Outlier Journal Winter Issue Christmas Eve 2020 (Issue #1)  Editor, Alan Summers 

cold wind
someone’s fast steps
leave a trace
here it is – my grandma’s
first teenage diary


студен вятър
нечии бързи стъпки
оставят следа
ето го – първият дневник
на баба като момиче

събота, 7 ноември 2020 г.

Hedgerow #132

 #haiku in Hegerow issue 132


късно лято
тежките кошници
с узряло грозде

четвъртък, 15 октомври 2020 г.

Chrysanthemum #28

 


closed inn

increasing the noise

of the house sparrows


geschlossenes Gesthaus

zunehmend der Lärm

der Haussperlinge

 

затворен хан

увеличава се шумът

от градските врабчета

- Chrysanthemum, issue #28, October 2020 


вторник, 8 септември 2020 г.

Танка публикация

 My tanka in Ribbons Spring/Summer 2020 Volume 16, Number 2.

пролетна сутрин

прекарвам още един ден

под карантина

цъфналите дървета рамкирани

от прозореца на балкона ми


вторник, 1 септември 2020 г.

Sports August 2020

От  01.08. до 18.08. – 6 дни в седмицата, в почивния: 3.30 м. планк, 10 вакуум, 5 мин. Фукуцудзи

From August, 1st till August 18th - 6 days a week, on the recovery one: 3.30 m. plank, 10 vacuum, 5 min. Fukutsudzi

Старт: 3 мин. и 30 сек. планк, 10 повторения „Вакум“, 60 коремни тип „колело“; 50 повдигания на крака от лег; 5 мин. японското упражнение “„ФУКУЦУДЗИ“ и 60 планински катерач, писане на числата от 0 до 10 с всеки крак, 50 пулоувъра, 50 комбо

Start: 3 min. and 30 sec. plank, 10 reps of Vacuum, 60 bicycle crunches, 50 legs rising from lying; 5 min. Japanese Exercise Fukutsudzi and 60 mountain climber, numbers from 0 to 10 with each leg, 50 pullover, 50 combo

Загряване преди тичане: 20 сек. разтягане на китки и ляв глезен, 20 сек. разтягане на китки и десен глезен, 20 сек. кръгове с колене, 20 сек. последователно разтягане на рамо, 20 сек. последователно коляно към гърди, 20 сек. последователно разтягане на квадрицепс, 40 сек. последователни странични напади, 30 сек. последователно докосване на пръстите на краката с пръстите на противоположната ръка, 20 сек. подритване на седалището, 20 сек. високи колене

Pre-run warm-up: 20 sec. wrists and left ankle stretch, 20 sec. wrists and right ankle stretch, 20 sec. knee circles, 20 sec. alternating shoulder stretch, 20 sec. alternating knee to chest, 20 sec. alternating quad stretch, 40 sec. alternating side lunges, 30 sec. cross touch and reach, 20 sec. butt kick, 20 sec. high stepping

 

От 19.08. до 31.08.  – 6 дни в седмицата, в почивния: 3.30 м. (4 до края на месеца) планк, 10 вакуум, 5 мин. Фукуцудзи

From August, 18th till August 31st  - 6 days a week, on the recovery one: 3.30 m. plank , 10 vacuum, 5 min. Fukutsudzi

 Сутрешно: 3:40 мин. планк, 15 вакум, въртене на ханш по 10 пъти на страна, 5 мин. Фукуцудзи, 50 пулоувър и 10 мин. цяло тяло, издържливост – прил. Fitify

Morning: 3:30 min. plank 15 vacuum, hips rotation 10 times a side, 5 min. Fukutsudzi, 10 pullover, and 10 min. whole body, strength – Fitify app

Пример: A. ЗАГРЯВАНЕ - по 30 сек.: планински катерач, вятърна мелница, сумо клек на стол, обърнат снежен ангел, марширувай и пляскай; Б. СЪЩИНСКА ЧАСТ 5 рунда от по 30 сек. упражнение/15 сек. почивка, с 30 сек. почивка между рундовете: поза „стол“ – трицепсово сгъване на стена – магарешки ритник - страничен планк - супермен

Example: А. WARM UP – 30 sec. of: mountain climber, windmill, sumo chair squats, reverse snow angel, march and clap; B. MAIN PART: 5 rounds of 30 sec. exercise/15 sec. rest, with 30 sec. rest between the rounds: chair pose – triceps curl on a wall – donkey kick – side plank – superman

 

Ден/day

Км., тичане/km., run

Км.,ходене/km., walk

01.08., събота

7.020

 8.740

02.08, неделя

6.010

 9.800

03.08., понеделник

6.210 (+1 час акваспининг)

10.870

04.08., вторник

6.090

11.120

05.08., сряда

3.720 (+1 час акваспининг)

  8.350

06.08., четвъртък

6.000

17.030

07.08., петък

5.000 (+1 час акваспининг)

11.780

08.08., събота

възстановяване

15.840

09.08., неделя

7.000

 7.670

10.08., понеделник

5.090 (+1 час акваспининг)

11.910

11.08., вторник

8.040

17.290

12.08., сряда

5 (+1 час акваспининг)

  8.520

13.08., четвъртък

6.150

17.250

14.08., петък

5 (+1 час акваспининг)

  8.260

15.08., събота

възстановяване (1 час акваспининг)

  9.390

16.08., неделя

7.010

  6.550

17.08., понеделник

6.010

15.440

18.08., вторник

6.010

  9.190

19.08., сряда

5.010

  9.040

20.08., четвъртък

5.010

16.330

21.08., петък

Възстановяване

20.180

22.08., събота

7.020

10.000

23.08., неделя

6.560

  8.200

24.08., понеделник

5.140

16.740

25.08., вторник

5.030

11.460

26.08., сряда

4.500 (+1 час акваспининг)

12.100

27.08., четвъртък

5.010

11.780

28.08., петък

Възстановяване (+ 1 час акваспининг)

13.810

29.08., събота

4 км. (почти планинско) J

14.940

30.08., неделя

28.100 км. планински преход – 7 часа и 20 минути

 


сряда, 26 август 2020 г.

World Haiku Series

 10 of my haiku in World Haiku Series

thunder

splashes of the waterfall

on my camera

 

滝の水しぶき

私のカメラに

 _World Haiku Series (2019) 

— Translated in Japanese by Hidenori Hiruta

 

three taps

the same color

a tree and a woodpecker

 

3回コツコツ叩く音

同じ色

木とキツツキ

 _World Haiku Series (2019) 

— Translated in Japanese by Hidenori Hiruta

 

Cumparsita

the prickling ears

of a black cat

 

クンパルシータ

チクチクする耳

黒猫の

 _World Haiku Series (2019) 

— Translated in Japanese by Hidenori Hiruta

 

man with a harmonica

greeting through tones

for everyone in the park

 _World Haiku Series (2019) 

— Translated in Japanese by Hidenori Hiruta

 

ハーモニカを持つ男

トーンを通して挨拶する

公園のみんなに

 

line and dot

expressing feelings

with calligraphy

 _World Haiku Series (2019) 

— Translated in Japanese by Hidenori Hiruta

 

線と点

感情を表現する

書道で

 

cold morning

the continuous puffing

of the teapot

 _World Haiku Series (2019) 

— Translated in Japanese by Hidenori Hiruta

 

寒い朝

続けてぷっと吹く音

ティーポットの

 

autumn day

patterns of light on the walls

of the swimming pool

 _World Haiku Series (2019) 

— Translated in Japanese by Hidenori Hiruta

 

秋の日

壁の光のパターン

スイミングプールの

 _World Haiku Series (2019) 

— Translated in Japanese by Hidenori Hiruta

 

roaring

a wink by the eye

of the storm

 

ごうごう鳴る音

目のウインク

嵐の

 _World Haiku Series (2019) 

— Translated in Japanese by Hidenori Hiruta

 

lake in the park

white clouds cover

my reflection

 

公園の湖

白い雲が覆う

私の映った影を

_World Haiku Series (2019) 

— Translated in Japanese by Hidenori Hiruta

 

keep running

on the alley only me

and a squirrel 

 

走り続ける

路地で私と

リスだけ

 

_World Haiku Series (2019) 

— Translated in Japanese by Hidenori Hiruta