неделя, 9 ноември 2014 г.

Как да изпратите творбата си на литературно списание

списание „Neon“ 
(със съкращения)

част от

Бихте искали да започнете да разпращате творбите си на литературни списания, но не знаете дори как да започнете? Или може би не сте сигурни дали сте направили правилното първо впечатление на редакторите? Това чудесно ръководство за писатели, търсещи места, където да бъдат публикувани, идва от редакторския екип на „Neon“ – литературно списание от Обединеното Кралство, излизащо веднъж на тримесечие.

Тази статия е създадена като пълно и подробно ръководство за онези, които се интересуват от публикуването на техния разказ или стихотворение в литературно списание, но не знаят откъде да започнат. Вероятно ще го намерите за полезно, ако никога не сте изпращали творбите си до сега или сте в началото на опитите си да бъдете публикувани. Това ръководство също така е насочено само към литературните списания. Ако искате да публикувате статия, интервю или рецензия, тогава процесът е съвсем различен. Ако обаче въпросът опира до разказ, стихотворение или друг вид литературна творба, която искате да публикувате, то продължавайте да четете.

Стъпка 1: Намерете подходящо издание

Първата стъпка е да намерите списание, в което искате да бъдете публикувани и което публикува този вид неща, които Вие пишете. Има хиляди различни литературни списания по света и всяко от тях притежава свой уникален тон и стил. Да се запознаете със списанието, като прочетете няколко предишни издания, увеличава многократно шансовете да видите творбата си публикувана там – и също така помагате поддръжката на самото списание! Ако не можете да си позволите да си купите някой брой от списанието може и да намерите откъси, които да прочетете безплатно на техните уебсайтове. Има толкова много източници в наличност, от които можете да получите помощ кое е правилното списание за Вашата творба.

Стъпка 2: Прочетете и следвайте инструкциите

Веднъж намерили си списание, което публикува точно този вид творби, които пишете, трябва да потърсите инструкциите на списанието. Обикновено те се намират на уебсайта на списанието или са отпечатани в съответното издание. Като ги прочетете, можете да откриете неща като максимум и минимум брой думи и формата, в която редакторът би искал да получи творбата Ви. Има и специфичен речников запас, който може и да Ви се стори непознат. Ето кратък речник:

Едновременно подаванеотнася се до практиката да се изпраща един и същи разказ или стихотворение на няколко списания едновременно. Много от издателите се радват да направите това, но някои изискват да не правите това – ако им изпратите творбата си, трябва да изчакате отговора им, преди да я изпратите другаде.
Изтегляне – ако изпратите творбата си на няколко списания наведнъж и вече е приета от едно от тях, ще трябва да я изтеглите от другите пазари. Това обикновено се прави с изпращането на имейл.
Многобройно подаване – отнася се до практиката да се изпратят повече от един разказ или стихотворение на едно списание. Някои искат да получат повече от едно произведение наведнъж, докато други предпочитат да прочитат по едно.
Препечатване – на разкази или стихотворения, които са били публикувани преди. Повечето списания искат непубликувани творби, но някои не възразяват срещу препечатването им.

Бележка за правата
Някои инструкции ще установят правата, които списанието има върху Вашата творба. Тези права не са същите като авторското право. Като създател, Вие притежавате авторските права на собствената си работа по подразбиране. Обаче Вие можете да дадете правата да правят някои неща с творбата Ви. Ето кратък речник за това какво означават различните термини, свързани с правата:

Първи – правото те да бъдат първият издател, който публикува въпросната творба.
Последователен – правото да се публикува въпросната творба в печатна форма в списанието.
Онлайн/електронна – това е правото да се публикува въпросната творба на уебсайт или в електронна книга.
Включване на територия – обозначава региона, където творбата ще бъде публикувана. Ако издателят притежава права за Северна Америка (примерно), възможно е творбата да бъде публикувана там – те не могат после да я прехвърлят на други клонове на организацията и да я публикуват и там.
Еднократно – това обозначава, че правото ще бъде упражнено само веднъж. Ако издателят иска да препечата творбата в сборник „Най-доброто от“, трябва да поискат разрешението Ви отново.
Архивен – това е правото да съхраняват творбата и да я предоставят в архива на списанието, което означава, че дори когато изданието, в което творбата Ви се е появила вече не е налично, все още го има в архивите им.
Неизключителен/Изключителен – изключителните права са такива, каквито предполага названието им. Ако един издател иска изключителни онлайн права, това означава, че те искат да бъдат единствените, които публикуват тази творба онлайн. Ако издателят уточни, че има неизключителни права, тогава те не биха възразили срещу появата на тази творба някъде другаде, също.
Антология – това е правото творбата да бъде отпечатана в антология или сборник. Издателят може да помоли за правото допълнително, ако обмислят издаването на сборник с „Най-доброто от“ в края на годината.
Аудио/филм – тези права са очевидни. Аудио правата дават на издателя възможност да направи аудио запис – същото е и за филм.
.

Стъпка 3: Форматирайте творбата си

Като цяло, когато форматирате творбата си, трябва да го направите според инструкциите. Ако списанието предпочита творбата да бъде копирана в тялото на имейла, направете го. Ако те искат приложения, изпратете я приложено. Ако имат изисквания за определен шрифт, използвайте точно този. Ако обаче в инструкциите няма нищо, което да казва как да форматирате творбата си, можете да използвате стандартите за ръкопис (могат да се намерят онлайн, б.пр.). Това, да придадете на ръкописа си вида, който му трябва, може и да изглежда като много работа, но си заслужава усилията. По този начин улеснявате редактора, който е претоварен от четене и придава на творбата професионален вид. Често редакторите биха отхвърлили една творба без да я прочетат, защото не отговаря на общоприетата формула, така че отделете няколко минути, за да направите нещата както трябва.

Допълнителни инструкции

Има почти неограничен брой различни начини за списанията да приемат подадените материали и поради това, няма просто да изпращате приложения към имейла. Ето някои напътствия за няколко различни ситуации, на които можете да попаднете:

Копиране направо в имейла
Някои списания ще искат от Вас да копирате творбата си в тялото на имейла, вместо да използвате приложения. Това е лесно, но може да причини някои проблеми. Вашият перфектно форматиран ръкопис може накрая да изглежда като пълна бъркотия, когато го прехвърлите в имейла. За да предотвратите това, копирайте текста от ръкописа си в Notepad (или друг основен текстови редактор). После го копирайте отново в имейла. Това предотвратява развалянето на формата и подсигурява чист и подреден резултат. Можете да си поиграете с разстоянието, докато сте в Notepad, но тези допълнителни малки усилия са много ценни по отношение на крайния резултат.

Изпращане по пощата и SASE (самоадресиран плик)
Списанията, които искат творби по пощата са сравнително рядко срещани, но някои по-големи издания все още го изискват. Ето някои моменти за да направите това както трябва. Отново, ако списанието има свое собствено упътване за това как да им изпратите творбата си, използвайте ги! Ако обаче такова ръководство липсва, използвайте насоките по-долу:
Не сгъвайте ръкописа. Съединете страниците с кламер.
Включете самоадресиран плик. Ако искате да Ви Върнат ръкописа, пликът трябва да бъде достатъчно голям, а Вие да сте поели пощенските разходи. Ако не искате да Ви върнат ръкописа, уточнете това в мотивационното писмо – тогава можете да приложите по-малък плик само за отговора на редактора.

Стъпка 4: Напишете мотивационно писмо

Вашето мотивационно писмо трябва да бъде кратко и по същество. Ако можете, би трябвало да се обърнете към редактора по име. Споменете това, че изпращате конкретна творба и включете заглавието, броя на думите и дали тя се препечатва. Споменете дали подавате творбата едновременно на няколко места. Ако го изпращате по пощата, писмото трябва да бъде на отделен лист, а не на част от ръкописа и би трябвало да бъде подредено като писмо. Ако го изпращате по имейл, сложете мотивационното писмо в тялото на имейла. Ето пример за идеално мотивационно писмо:

Уважаеми г-н или г-жа [ИМЕТО НА РЕДАКТОРА],

Моля, приемете за разглеждане приложен моя непубликуван до сега разказ от /БРОЙ ДУМИ/ „/ЗАГЛАВИЕ НА РАЗКАЗА/“. Изпращам го и на други места, но ще Ви уведомя веднага, ако той бъде приет където и да е другаде.

Благодаря предварително за времето, което ще отделите.

Искрено Ваш/а/
/Вашият подпис/

И това е! Просто, открито, ясно. По-добре е да се стремите към относително скучно мотивационно писмо. Не се опитвайте да продавате творбата си (нека се продаде сама) и не използвайте някакви готини шрифтове или отегчителни приложения. Ако искате, можете да включите няколко думи за това как сте научили за списанието или какво харесвате в него. Поддържайте обаче яснота и любезен тон.

Вашата биография

Някои списания изискват кратка биография, която да придружава творбата Ви. Можете да включите това в мотивационното писмо. Някои списания имат ръководство за това какво искат да се включи в биографията, но повечето оставят това на Вас. Говорейки в общи линии, биографията би трябвало да се състои от 50 до 100 думи. Трябва да бъде написана в трето лице. Можете да включите информация за това откъде сте, дали имате публикации в литературни списания, къде сте учили и с какво си изкарвате парите. Ако сте зациклили с идеите, намерете копие от литературното списание, за което кандидатствате и погледнете биографиите на публикуваните писатели.

Стъпка 5: Изпратете творбата си

Веднъж сглобили всички различни части – ръкопис, мотивационно писмо, биография и т.н. – не остава нищо друго, освен да си поемете дъх и да го изпратите.


Стъпка 6: Водете си регистър

След като изпратите ръкописа си, отбележете си къде и кога сте го изпратили и кога очаквате да получите отговор. Воденето на регистър е от съществено значение, ако планирате да изпращате много творби. Това означава, че рискувате да изпратите дублирани заявки за публикация и трябва да можете да проследите какво се случва, когато е необходимо. Един добър начин да поддържате под контрол е да използвате таблица на Excel. Може и да Ви отнеме няколко минути да научите как да филтрирате и подредите творбите, но веднъж свикнали да използвате софтуеър, ще бъдете възхитени от това колко е ефикасен.

Ето и няколкото възможни изхода, които можете да очаквате, когато се опитвате да
стигнете до публикация.
Прием – Страхотно! Редакторът е харесал работата Ви и сте били приети за публикуване. Вероятно ще подпишете договор или ще се съгласите с няколко условия, но трябва в един момент да получите или парично възнаграждение, или копие от списанието. Поздравления!
Отказ – За съжаление, в този случай, работата Ви не е била подходяща за списанието. Не се обезкуражавайте! Продължете да пишете и изпращате творбите си. Постоянството е ключът към успеха.
Нищо – Ако не получите отговор от списанието, не го приемайте лично. Те получават огромен брой творби всеки ден и някои не могат да отговорят на всичките. Ако списанието е отбелязало приблизително време за отговор в упътването си, трябва да изчакате, докато мине времето, после изпратете любезен имейл, за да проверите какво е положението.

Няколко последни думи

И накрая, няколко съвета, които ще Ви помогнат да останете с всичкия си, когато целите публикация.
Не се предавайте – Може и да е обезкуражаващо да получавате отказ след отказ, но продължавайте. Ако спрете да изпращате творбите си, те никога няма да бъдат публикувани.
Не полудявайте – Един отказ не означава, че творбата Ви не е добра, а че просто не е била подходящата за даденото списание. Не стигайте до крайности, когато творбата Ви е отхвърлена.
Приемайте критика – Ако даден редактор Ви предложи обратна връзка, трябва вероятно да го изслушате. Фактът, че са отделили време да Ви отговорят лично, е много добър знак.

Продължавайте да пишете – Преди всичко, продължавайте да пишете. Продължавайте да подобрявате нещата, които сте написали. Продължавайте да стигате до страхотни идеи. Все пак, всичко опира до това. 

1 коментар: